Fremtidens Fødevarer

Dokumenter til lærere

Lærervejledning:

Lærervejledning

 

Kahoots til teoriafsnit:

Introduktion

Et alternativ til koen

Plantekød

Genmodificering af planter

 

Forsøgsvejledninger med svar:

Et alternativ til koen;

Plantekød;

GMO;

  • Klip Ti-plasmid
  • Se jordbærs DNA
  • Etiske dilemmaer og tankeeksperimenter, der kan gennemføres i klassen findes i bunden af teoriafsnittet om genetisk modificering af planter.

 

Dokumenter til elever

Ingen separate dokumenter til eleven.

Fremtidens fødevarer