Bakterier og cystisk fibrose

Dokumenter til lærere

Lærervejledning: Bakterier og Cystisk fibrose

 

Dokumenter til elever

Ingen separate dokumenter til eleven.

Beskrivelse af undervisningsmateriale

I dette undervisningsforløb lærer eleverne om bakterien Pseudomonas aeruginosa og om hvordan den inficerer lungerne i patienter med cystisk fibrose. Teoridelen omhandler cystisk fibrose og bakterielære, for at forstå, hvad der karakteriserer Pseudomonas aeruginosa.

Derudover lærer eleverne om evolution, og hvordan man kan bruge evolution til at finde bakterien i naturen i undervisningsmaterialets øvelse.

Anvendelse

Undervisningsmaterialet består af to komponenter, en teori-del og en praktisk forsøgsdel. Det anbefales at læse teorien først og derefter udføre forsøget.

Teori

Teorien er inddelt i fire afsnit, og handler om cystisk fibrose, bakterien Pseudomonas aeruginosa, generel viden om mikroorganismer og evolutionslære. Ved at læse teorien vil eleverne få en bedre forståelse for hvad bakterier som P. aeruginosa er for en størrelse og hvordan evolution har skabt denne bakterie.

Niveau

Undervisningsmaterialet er ment til udskolingselever fra 7.-9. klasse

Færdigheds- og vidensområder og -mål

 •  Naturfaglige modeller
 • Evolution
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi

Fællesfaglige undervisningsemner

Undervisningsmaterialet passer ind under følgende fællesfaglige undervisningsforløb:

 • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Overordnet indholdsbeskrivelse af de enkelte dele:

 • Teori – Cystisk fibrose: Dette afsnit omhandler cystisk fibrose, herunder; sygdommens ophav, lungernes
  opbygning og til sidst fimrehår og deres struktur i normale mennesker kontra patienter med cystisk fibrose. Til
  sidst forklares de nuværende behandlingsmåder af cystisk fibrose.
 • Teori – Mikroorganismer: Dette afsnit introducerer eleverne til mikroorganismer. Først forklares, hvordan
  mikroorganismer er karakteriseret. Derefter forklares mikroorganismernes vigtighed i økosystemet, og om de
  forskellige typer af symbioser som mikroorganismer lever i. Herunder forklares hvordan nogle mikroorganismer er
  patogene og skaber sygdom såsom P. aeruginosa. Herefter forklares, hvordan andre mikroorganismer kan være
  gavnlige og hvordan de bruges i samfundet. Slutteligt gennemgås bakteriers næringskrav.
 • Teori – Evolution: Her forklares evolution startende med, hvordan liv kom til på jorden og Charles Darwins
  evolutionsteori. Herefter forklares, hvordan DNA er opbygget og, hvordan mutationer kan resultere i evolution.
  DNA fingerprints (som bruges til at identificere organismer) bliver også gennemgået. Til sidst diskuteres, hvordan
  evolution kan lede til antibiotikaresistens og, hvordan dette kan vanskeliggøre behandling af cystisk fibrose.
 • Teori – Pseudomonas aeruginosa: Dette afsnit handler om bakterien P. aeruginosa i forhold til hvor den lever,
  dens antibiotikaresistens og hvordan man gror den på agarplader.
 • Forsøg: Forsøget er under revurdering