Denne underside hører til Biotech Academy’s gymnasie projekt Fra Darwin Til Bioteknologi

Protokol til Fotoudstyr

 

 

 

 

 

 

 

Ved at trykke på ”Func. set” bag på kameraet kan du se kameraets indstillinger. Det skulle gerne se ud som på billedet.

Er kameraet anderledes indstillet, ændres dette ved hjælp af navigationstasterne i cirklen rundt om ”Func. set”-knappen. Herefter trykkes på ”Func. set”, og kameraet er nu klar til brug.
Når kameraet skal monteres på holderen, skal du bruge den lille plast-skrue, samt unbrako-nøglen.

Kameraet skrues fast i holderen, så det sidder så højt oppe som muligt (skruehullet er aflangt). Stram ikke for hårdt med unbrakonøglen!

Den kørte elektroforesegel lægges midt på transilluminatoren, og luftbobler presses forsigtigt ud. Lysintensiteten på transilluminatoren sættes på ”High”.

Holderen med kameraet placeres oven på transilluminatoren, så lys ikke kan slippe ind ved kanterne for neden. Kameraet og transilluminatoren tændes. Zoom ind på gelen – billedet bliver dog af højest kvalitet hvis der ikke zoomes helt ind. Tryk udløseren halvt ned og lad kameraet fokusere, før du tager billedet.

Af og til bliver lysmålerne ved med at blinke – se pilene på billedet. Tryk alligevel udløseren helt i bund, og kameraet vil i de fleste tilfælde tage et udmærket billede alligevel.

Af og til bliver lysmålerne ved med at blinke – se pilene på billedet. Tryk alligevel udløseren helt i bund, og kameraet vil i de fleste tilfælde tage et udmærket billede alligevel.