Bakterier og cystisk fibrose

Resume: Bakterien Pseudomonas Aeruginosa gemmer sig et sted derude. Den angriber patienter med Cystisk Fibrose og skaber store problemer nede i deres lunger. I dette materiale lærer du, hvorfor patienter med Cystisk Fibrose er specielt udsatte for bakterieangreb, hvordan man kan bruge en bakteries evolution til at finde den i naturen og bagefter kan du selv afprøve teorien i jagten på at finde den vilde Pseudomonas aeruginosa bakterie.

 

God fornøjelse med projektet!

Teori:

Herunder ses en oversigt over projektets fire artikler. Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden eller indgå i et undervisningsforløb sammen.

 

Forsøgsvejledning

OBS: Forsøget er under revurdering. 

Kildehenvisning:
Dette projekt blev udgivet i august 2014. Det er udarbejdet af Biotech Academy og er blevet opdateret løbende.

null

Projektet er udarbejdet af Anders Bech Bruntse.
Anders har en bachelorgrad i International Business og læser nu til civilingeniør i Systembiologi.

Anders Bech Bruntse

null

Har til formål at styrke interessen for, rekruttering til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem. Centeret har været sponsor på dette projekt.

NTS-Centeret

null

Institut for Systembiologi har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.

Institut for Systembiologi