« Back to Glossary Index

Den menneskelige hjerne indeholder omkring 86 milliarder nerveceller. Nerveceller har til opgave at sende signaler mellem hinanden for at føre informationer rundt i hele kroppen.

En nervecelle er en celle, og den kaldes også for et neuron eller blot en nerve. Nerveceller har en ret speciel form i forhold til resten af kroppens celler. De er aflange og består af en krop og en hale. Kroppen kaldes soma, og den har lange forgreninger, som hedder dendritter. Fra soma udspringer halen, der kaldes et akson. Aksonet er omgivet af en myelinskede, hvilket er et fedtlag. Dette isolerer aksonet og sørger for, at det elektriske signal bevæger sig hurtigt langs nervecellen. For enden af aksonet er der endeknopper, hvor overførslen af signalet til den næste nervecelle sker.

Når nerveceller kommunikerer med hinanden, bruger de elektriske signaler. Signalet der går fra én nervecelle til en anden nervecelle hedder en impuls. En nervecelle modtager impulsen gennem dendritterne og sender den videre langs aksonet. Ved endeknopperne videregives impulsen til den næste nervecelle. Sådan sender nerveceller konstant information i form af impulser rundt i kroppen. På figur 1 kan du se en nervecelles opbygning samt impulsretning.

Figur 1. Nervecellens opbygning og impulsretningen. Nervecellen består af en krop, som kaldes soma, hvorfra forgrenede dendritter udløber. Halen, som går ud fra soma, kaldes et akson, og det er omgivet af en myelinskede. Forenden af aksonet er der endeknopper. Når en impuls føres fra en nervecelle til en anden, modtages impulsen (signalet) gennem dendritterne. Derefter føres det langs aksonet og frigives til en ny nervecelle ved endeknopperne.
« Back to Glossary Index