Diabetesforløbet

Kære lærer

 

Vi er glade for at du vælger at bruge vores diabetesforløb i din undervisning og håber at både du og eleverne får glæde af det. På denne side findes løsningsforslag til quizzer, flowcharts og rapporter.

Del 1 – Genetisk test for forøget diabetesrisiko

Del 2 – Insulinfølsomhed
Del 3 – Insulinproduktion

 

Hele projektet (inklusiv løsningsforslag og teoriafsnit) kan desuden downloades som PDF til print her: Kompendium

 

Forløbet kan enten gennemføres i sin helhed eller der kan udplukkes forskellige delelementer. Dog anbefaler vi at del 1 gennemføres først, da denne indeholder en del basal teori, som er nødvendigt for de videre øvelser.

 

Undervejs er det dit valg hvordan de tilhørende quizzer skal gennemføres – enten på Socrative eller på almindelig papirform. Derudover er der også mulighed for at lave en quiz som dækker alle emnerne på kahoot. Dette er en konkurrence og kan evt. bruges som en sjov afslutning på forløbet.

 

Følgende koder bruges til at importere quizzer på Socrative:
Del 1 – Genetisk test for forøget diabetesrisiko: SOC-26004291
Del 2 – Insulinfølsomhed: SOC-26004163
Del 3 – Insulinproduktion: SOC-26004313

Både Socrative og Kahoot kræver et lærer-login, som er nemt og gratis oprettet, og herefter kan quizzerne importeres på følgende vis:

 

Socrative:

  • Gå ind på fanebladet “Quizzes”
  • Tryk “Add Quiz” oppe i højre hjørne og herefter “Import”
  • Indtast quizkoden tilhørende den ønskede quiz (findes under den enkelte øvelse inde på denne lærervejledning) og tryk “Import quiz”
  • For at starte en quiz klikkes på fanebladet “Launch” og herefter “Quiz”
  • Vælg den relevante quiz, klik “Next” og vælg herefter quiztypen “Instant Feedback” – husk desuden at tænde for samtlige indstillinger (også “Shuffle answers”, “Shuffle questions” og “Show final score”)
  • Tryk “Start” og eleverne er nu klar til at tage quizzen – de skal blot indtaste det valgte rumnavn der er valgt

 

Kahoot:

 

God fornøjelse!

Gustav Lindved og Niklas Ladegaard Andersen