Bioinformatik

Dokumenter til lærere

Lærervejledning: Bioinformatik

 

Lærernes retteark til de fire opgaver:

Aktin, fra mRNA til tredimensionelt protein

Myostatins proteininteraktioner og organismers slægtsskab

Bioinformatisk analyse af antistoffer

Identifikation og visualisering af ukendt protein

 

Dokumenter til elever

Ingen separate dokumenter til eleven.