⇐ Tilbage til oversigt

Redoxreaktioner

Biostriben for gymnasiet

Herunder finder du videoer, som er målrettet de gymnasiale uddanelser (STX, HTX, mm). Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

Redoxreaktioner er en type af kemiske reaktioner, der finder sted overalt i naturen og i industrien, og de er derfor meget vigtige inden for biologi, bioteknologi og kemi. I denne video introducerer vi, hvad redoxreaktioner er, og forklarer nogle centrale begreber inden for redoxreaktioner.

Når du har set denne video, kan du lære mere om redoxreaktioner i videoerne ”Oxidationstal” og ”Opgaver i redoxreaktioner”.

Redoxreaktioner er en type af kemiske reaktioner, der finder sted overalt i naturen og i industrien, og de er derfor meget vigtige inden for biologi, bioteknologi og kemi. I denne video kigger vi på begrebet oxidationstal og gennemgår de fem regler, man kan bruge til at bestemme oxidationstal for hvert atom i et stof. Til sidst kigger vi på, hvordan man kan bruge oxidationstal til at beskrive, hvad der foregår i en redoxreaktion.

Inden du ser denne video, er det en god ide at have set videoen ”Introduktion til redoxreaktioner” og at have styr på basal kemi såsom opbygningen af atomer.

Når du har set denne video, kan du lære mere om redoxreaktioner i videoen ”Opgaver i redoxreaktioner” og de tilhørende øveopgaver.

Redoxreaktioner er en type af kemiske reaktioner, der finder sted overalt i naturen og i industrien, og de er derfor meget vigtige inden for biologi, bioteknologi og kemi. I denne video kigger vi på, hvordan man kan afstemme redoxreaktioner vha. oxidationstal. Først kigger vi på en generel opskrift på, hvordan man afstemmer en redoxreaktion, og derefter gennemgår vi et eksempel på, hvordan man kan bruge opskriften.

Inden du ser denne video, er det en god ide at have set videoerne ”Introduktion til redoxreaktioner” og ”Oxidationstal” og at have styr på basal kemi såsom opbygningen af atomer.

Når du har set denne video, kan du teste din viden på øveopgaverne her.

Lærervejledningerne kan findes her.

Under disse findes øveopgaverne og de tilhørende facit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kildehenvisning

Videoerne og opgaverne er udarbejdet af Maria Bregnsbo Fastholm

null

Video-Projektudvikler (Biostriben)
Studerer Bioteknologi, DTU

 

Maria Bregnsbo Fastholm