⇐ Tilbage til oversigt

Kemiske ligevægte

Biostriben for gymnasiet

Herunder finder du videoer, som er målrettet de gymnasiale uddanelser (STX, HTX, mm). Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

Før videoen:

Kemiske ligevægte er et emne, der er meget vigtigt inden for både bioteknologi og kemi, og det spiller en stor rolle i en lang række af processer fra udvikling af medicin til holdbarhed af mad.

I denne video introducerer vi kemiske ligevægte ved at kigge på reversible og irreversible reaktioner og på hvordan en reversibel reaktion forløber frem mod ligevægt. Vi kigger også på, hvordan man opstiller en reaktions- og en ligevægtsbrøk, og hvad man kan bruge ligevægtskonstanten til, og hvordan man kan fortolke den.

Inden du ser denne video, er det en god ide at have styr på basal kemi som afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegning. Hvis du har brug for at få opfrisket disse emner, kan du f.eks. se videoserien ”Basal kemi”.

Efter videoen:

Hvis du gerne vil dykke dybere ned i kemiske ligevægte, kan du se den opgavevideo, der hører til denne video. I opgavevideoen bliver tre opgavetyper gennemgået med både en generel opskrift på, hvordan man beregner opgavetyperne, og et gennemregnet eksempel på hver opgavetype. De tre opgavetyper i opgavevideoen er: 1) opstilling ar reaktionsbrøk, 2) beregning af ligevægtskonstanten og 3) beregning af ligevægtskonstantens enhed.

Hvis du gerne vil lære mere om ligevægte, kan du se videoerne ”Indgreb i Ligevægte” og ”Homogene og Heterogene ligevægte” og de tilhørende opgavevideoer.

Opgaver i Kemisk ligevægte

Før videoen:

Kemiske ligevægte er et emne, der er meget vigtigt inden for både bioteknologi og kemi, og det spiller en stor rolle i en lang række af processer fra udvikling af medicin til holdbarhed af mad.

I denne video gennemgår vi tre opgavetyper inden for kemiske ligevægte: 1) opstilling ar reaktionsbrøk, 2) beregning af ligevægtskonstanten og 3) beregning af ligevægtskonstantens enhed. For hver opgavetype vises en opskrift på, hvordan man generelt løser den opgavetype, samt et gennemregnet eksempel på, hvordan man kan løse den opgavetype ved at følge opskriften.

Det anbefales at se videoen ”Introduktion til kemiske ligevægte” og at have styr på basal kemi som afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegning inden denne video. Hvis du har brug for at få opfrisket disse emner, kan du f.eks. se videoserien ”Basal kemi”.

Efter videoen:

Efter du har set videoen, kan du teste din viden ved at regne øveopgaverne om kemiske ligevægte, som du kan finde her.

Hvis du gerne vil vide mere om kemiske ligevægte, kan du se videoerne ”Indgreb i ligevægte” og ”Homogene og heterogene ligevægte” og de tilhørende opgavevideoer.

Før videoen:

Kemiske ligevægte er et emne, der er meget vigtigt inden for både bioteknologi og kemi, og det spiller en stor rolle i en lang række af processer fra udvikling af medicin til holdbarhed af mad.

I denne video kigger vi på, hvordan man kan lave indgreb i ligevægte og dermed skubbe reaktionen ud af ligevægt, og vi ser også op, hvordan reaktionen bevæger sig tilbage til ligevægt. Vi kigger også på de forskellige måder, man kan lave indgreb på, især ændring af koncentrationer og temperatur.

Inden du ser denne video, er det en god ide at have set ”Introduktion til kemiske ligevægte”. Det er også en god ide at have styr på basal kemi som afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegning. Hvis du har brug for at få opfrisket disse emner, kan du f.eks. se videoserien ”Basal kemi”.

Efter videoen:

Hvis du gerne vil dykke dybere ned i indgreb i ligevægte, kan du se den opgavevideo, der hører til denne video. I opgavevideoen ser vi på, hvordan man kan beregne nye ligevægtskoncentrationer efter et indgreb i en ligevægt, og vi kigger både på en opskrift på, hvordan man generelt beregner opgavetypen, og regner et specifikt eksempel igennem.

Hvis du gerne vil lære mere om ligevægte, kan du se videoerne ”Introduktion til kemiske ligevægte” og ”Homogene og Heterogene ligevægte” og de tilhørende opgavevideoer.

Opgaver i Indgreb i ligevægte

Før videoen:

Kemiske ligevægte er et emne, der er meget vigtigt inden for både bioteknologi og kemi, og det spiller en stor rolle i en lang række af processer fra udvikling af medicin til holdbarhed af mad.

I denne video gennemgår vi, hvordan man beregner en opgavetype inden for indgreb i ligevægte, nemlig hvordan man beregner nye ligevægtskoncentrationer efter et indgreb i en ligevægt. Først vises en opskrift på, hvordan man generelt løser denne opgavetype, og derefter regnes et eksempel på, hvordan man kan løse den opgavetype ved at følge opskriften.

Det anbefales at se videoerne ”Introduktion til kemiske ligevægte” og ”Indgreb i ligevægte” og at have styr på basal kemi som afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegning inden denne video. Hvis du har brug for at få opfrisket disse emner, kan du f.eks. se videoserien ”Basal kemi”.

Efter videoen:

Efter du har set videoen, kan du teste din viden ved at regne øveopgaverne om indgreb i ligevægte, som du kan finde her.

Hvis du gerne vil vide mere om kemiske ligevægte, kan du se videoen ”Homogene og heterogene ligevægte” og den tilhørende opgavevideo.

Før videoen:

Kemiske ligevægte er et emne, der er meget vigtigt inden for både bioteknologi og kemi, og det spiller en stor rolle i en lang række af processer fra udvikling af medicin til holdbarhed af mad.

I denne video kigger vi nærmere på de to typer af kemiske ligevægte, nemlig homogene og heterogene ligevægte. I homogene ligevægte er alle stofferne i samme fase, mens stofferne i en heterogen ligevægt er i forskellige faser. Vi fokuserer især på heterogene ligevægte, fordi de typisk er mere komplicerede end homogene ligevægte.

Inden du ser denne video, er det en god ide at have set ”Introduktion til kemiske ligevægte”. Det er også en god ide at have styr på basal kemi som afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegning. Hvis du har brug for at få opfrisket disse emner, kan du f.eks. se videoserien ”Basal kemi”.

Efter videoen:

Hvis du gerne vil dykke dybere ned i heterogene ligevægte, kan du se den opgavevideo, der hører til denne video. I opgavevideoen bliver to opgavetyper gennemgået med både en generel opskrift på, hvordan man beregner opgavetyperne, og et gennemregnet eksempel på hver opgavetype. De to opgavetyper i opgavevideoen er: 1) beregning af ligevægtskonstanten for en heterogen ligevægt og 2) beregning af fordelingsligevægtskonstanten for en heterogen ligevægt.

Hvis du gerne vil lære mere om ligevægte, kan du se videoerne ”Introduktion til kemiske ligevægte” og ”Indgreb i ligevægte” og de tilhørende opgavevideoer.

Opgaver i Heterogene ligevægte

Før videoen:

Kemiske ligevægte er et emne, der er meget vigtigt inden for både bioteknologi og kemi, og det spiller en stor rolle i en lang række af processer fra udvikling af medicin til holdbarhed af mad.

I denne video gennemgår vi to opgavetyper, hvor vi kigger på både en generel opskrift på, hvordan man beregner opgavetyperne, og et gennemregnet eksempel på hver opgavetype. De to opgavetyper i opgavevideoen er: 1) beregning af ligevægtskonstanten for en heterogen ligevægt og 2) beregning af fordelingsligevægtskonstanten for en heterogen ligevægt.

Det anbefales at se videoerne ”Introduktion til kemiske ligevægte” og ”Homogene og heterogene ligevægte” og at have styr på basal kemi som afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegning inden denne video. Hvis du har brug for at få opfrisket disse emner, kan du f.eks. se videoserien ”Basal kemi”.

Efter videoen:

Efter du har set videoen, kan du teste din viden ved at regne øveopgaverne om heterogene ligevægte, som du kan finde her.

Hvis du gerne vil vide mere om kemiske ligevægte, kan du se videoen ”Indgreb i ligevægte” og den tilhørende opgavevideo.

Lærervejledningerne kan findes her.

Under disse findes øveopgaverne og de tilhørende facit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kildehenvisning

Videoerne og opgaverne er udarbejdet af Maria Bregnsbo Fastholm

null

Video-Projektudvikler (Biostriben)
Studerer Bioteknologi, DTU

 

Maria Bregnsbo Fastholm