⇐ Tilbage til oversigt

Krop og Sundhed

Biostriben for grundskolen

Herunder finder du videoer, som er målrettet grundskolen. Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

 

Denne videoserie om krop og sundhed består af 3 videoer. Første video forklarer hvordan ilten kommer ned i lungerne, ud i blodet og videre ud til musklerne. Anden video sætter mere fokus på hvordan musklerne er opbygget og hvordan vi danner energi i form af ATP med sukker og ilt. Tredje video går mere i dybden med hvad kondi er og hvad der sker i kroppen når vi træner.

Iltens Vej i Kroppen

I denne video ser vi på hvad ilt er og hvordan det kommer ud til musklerne, via lungerne, blodet og hjertet. I denne sammenhæng ser vi også på hvad forskellen på iltet blod og afiltet blod er, samt det store og det lille kredsløb.

Før du ser videoen

Før du går i gang med at se denne video, skal du vide lidt om hvad lunger, hjerte og muskler er.

Når du har set videoen

Efter du har set denne video bør du være i stand til at fortælle hvad ilt er og hvordan den kommer fra luften og ind til musklerne. Du vil også kunne forklare forskellen på det store og det lille kredsløb.

Hvis du vil vide mere om iltens funktion i musklerne, kan du se videoen ”Muskler og Respirationen”

Spørgsmål - Iltens Vej i Kroppen

1 / 6

Hvordan skrives ilt og hvorfor?

2 / 6

Hvad er en alveole?

3 / 6

Hvad er det første og sidste sted ilten kommer hen i kroppen?

4 / 6

Hvilket udsagn er forkert?

5 / 6

Forklar hvad iltet blod og afiltet blod betyder

6 / 6

Forklar forskellen på det lille og det store kredsløb

Your score is

 Muskler og Respirationen

Denne video forklarer hvad muskler er, hvordan de er opbygget og hvordan de kan trække sig sammen. Herudover forklarer videoen hvordan ilt bruges til at nedbryde sukker i respirationen, og hvad der sker, hvis der ikke er ilt tilstede i musklerne.

Før du ser videoen

Før du ser denne video skal du vide hvad en muskel er, og hvad vi bruger dem til. Du skal også vide at vi mennesker har brug for blandt andet ilt og sukker for at kunne bevæge os.

Når du har set videoen

Når du har set videoen vil du være i stand til at forklare, hvordan en muskel er opbygget, og hvordan sammentrækning af musklen gør, at man kan bevæge kroppen. Du vil også kunne forklare, hvordan ilt og sukker går sammen og danner energi i respirationen, og hvad der sker, når der ikke er ilt tilstede i musklerne.

Hvis du vil lære mere om, hvad ilten gør i kroppen, og hvordan det påvirker vores kondital, kan du se videoen ”Kondi”

Spørgsmål - Muskler og Respirationen

1 / 5

Hvordan bukker vi bukker armen?

2 / 5

Hvordan dannes der energi (ATP) ud af ilt og sukker?

3 / 5

Hvad kaldes denne ligning?

4 / 5

Hvornår dannes der mælkesyre i musklerne?

5 / 5

Prøv, med så mange detaljer som muligt, at forklare hvad der sker i musklerne når vi bevæger os. Du kan f.eks. komme ind på muskelfibre, sener, led, knogler, energi, ilt og sukker.

Your score is

 

Kondi

I denne video lærer du om, hvad konditallet betyder, og hvordan man kan regne det ud. Herudover får du også et kendskab til, hvad der sker i kroppen når vi træner.

Før du ser videoen

Før du ser denne video, skal du vide lidt om, hvad hjertets, blodet og iltens funktion er i kroppen.

Hvis ikke du har styr på det, kan du se videoerne ”Iltens Vej i Kroppen” og ”Muskler og Respiration”

Når du har set videoen

Efter du har set denne video, vil du have styr på, hvordan man regner sit kondital, forskelle på drenge og piger, og hvad konditræning gør ved kroppen.

Spørgsmål - Kondi

1 / 5

Sofus har et iltoptag på 2800 ml ilt per minut, og han vejer 56 kg. Hvad er hans kondital?

2 / 5

Hvad binder ilten sig til når den skal transporteres rundt i kroppen?

3 / 5

Mia er 15 år, hvad er hendes makspuls ca.?

4 / 5

Hvorfor har drenge generelt et højere kondital end piger?

5 / 5

Hvad sker der i kroppen, når vi laver konditræning?

Your score is

BioStriben er udarbejdet af Pernille Ott Frendorf, Emma Holsey Kristiansen, Alexandra L. Zahid, Anders Ellegaard og Cecilie Amalie Neijendam Thystrup.

null

Pernille læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Pernille her.

Pernille Ott Frendorf

null

Emma læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Emma her.

Emma Holsey Kristiansen

null

Alexandra læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Alexandra her.

Alexandra L. Zahid

null

Anders læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Anders her.

Anders Ellegaard

null

Cecilie læser til dagligt på DTU sin bachelor i Teknisk Biomedicin.

Læs mere om Cecilie her.

Cecilie Amalie Neijendam Thystrup