Protein, som klumper sammen til Lewy bodies hos patienter med Parkinsons sygdom.