Tilmelding

For at kunne deltage i campen, ser vi helst at man går i 3.g, da ugen byder på et højt fagligt niveau (men elever i 2. g kommer også i betragtning). I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt mest vægt på den motiverede ansøgning samt at ansøger har biorelaterede fag som bioteknologi, biologi eller kemi.

Tilmeldingen foregår ikke efter først-til-mølle-princippet, men deltagerne udvælges på baggrund af motivation og engagement.

For tilmelding sendes en mail til camp@bio.dtu.dk med følgende dokumenter vedhæftet:
I) Foreløbig karakteroversigt

II) Motiveret ansøgning (max. 1 side) – Hvorfor skal DU med på Camp 2016?
– Fulde navn og postadresse
– Navn på uddannelsesinstitution og klassetrin

III) Eventuel anbefaling af eleven fra relevant lærer. Såfremt denne er mundtlig skal læreren CC’s på mailen.

Ansøgninger modtages 10. august og frem til d 14. september. Ansøgningen skal sendes til camp@bio.dtu.dk, og ansøgerne vil få svar senest den 22. september.

Hvis du ønsker mere information eller er i tvivl i forhold til din ansøgning, så skriv til camp@bio.dtu.dk.