Ekstration af DNA fra bær

DNA-ekstraktion fra bær eller frugt Øvelsen kan hentes som PDF her.   Du skal bruge: Plastikrør, lille zip-lock pose, kaffefilter, plastikkop, sprøjte, 1 ml opvaskemiddel, ¼ tsk. NaCl, et stykke frugt, 5 ml ethanol, 10 ml vand. Lav DNA ekstraktionsopløsning i plastikrør: 10 mL vand, 1 mL opvaskemiddel, ¼ tsk. NaCl. Ryst forsigtigt Tag 1

Hvad er DNA og gener?

Hvad er DNA og gener? Denne underside udgør første del af teorien for Biotech Academys materiale om Moderne genteknologi. Genteknologi gør det muligt at ændre i generne. Men hvad er gener, og hvordan styrer de cellerne? En vigtig forklaring findes i genernes kodning som DNA og i de cellebiologiske mekanismer, der tænder og slukker for generne.

Cas9 og DNA-identifikation

Cas9 og DNA identifikation Denne underside udgør første del af teorien for Biotech Academys materiale om CRISPR-Cas9. Genmodificering og DNA-dobbeltstrengsbrud   Cas9-proteinet danner præcise dobbeltstrengsbrud i selvvalgte positioner i DNA. Placeringen af dobbeltstrengsbruddet afhænger af det valgte gRNA, som er bundet i Cas9. Dobbeltstrengsbrud er oplagte muligheder for modificering af DNA-sekvensen. Det er enten muligt at

DNA restriktionskæring og ligering

Denne underside hører til Biotech Academy’s gymnasie projekt Moderne Genteknologi DNA restriktionskæring og ligering En af de vigtigste opdagelser indenfor genteknologien var den række af enzymer, der klipper DNA over helt bestemte steder. Restriktionsenzymer (eller restriktions-endonukleaser) findes i hundredvis af varianter, der hver skærer DNA-strenge over ved en bestemt sekvens som typisk er 4-8 nukleotider lang, fx

Kemisk DNA syntese

Denne underside hører til Biotech Academy’s gymnasie projekt Moderne Genteknologi Kemisk DNA-syntese Kemisk DNA-syntese bruges til at fremstille DNA-strenge med en ønsket sekvens (rækkefølge af nukleotiderne A, T, C og G). Prisen er på det seneste faldet drastisk på DNA-sekvenser, der fremstilles kemisk. I dag kan man via internettet bestille præcis sin ‘favorit DNA-sekvens’, som

DNA-sekventering

Denne underside hører til Biotech Academy’s gymnasie projekt Moderne genteknologi Illumina sekventering DNA-sekventering vil sige at aflæse rækkefølgen af nukleotiderne (A, T, C og G) i et stykke DNA. DNA-sekventering er kortlægningen af den nøjagtige DNA-sekvens, altså rækkefølgen af nukleotiderne A, T, C og G. Siden forskere i halvfemserne gik i gang med den enorme opgave at sekventere

DNA

Hvad er DNA? Inde i celler ligger en lang streng af gener, som hver koder for et bestemt protein. Denne streng kaldes DNA, og er en slags ”opskrift” på hvilke proteiner, der skal dannes af cellens ribosomer. DNA’et består af fire enheder kaldet A, G, T og C, som sidder i en bestemt rækkefølge alt

Kræftforskning og DNA-mikrochips

Kræftforskning og DNA-mikrochips   Introduktion: Velkommen til materialet Kræftforskning og DNA-mikrochips, som omhandler kræftudvikling og giver en forståelse for noget af den relevante statistik som bruges i kræftforskningen. Projektet er opbygget i en teoridel og en øvelsesdel, hvori du finder teori om kræft, mikrochips og statistik henholdsvis øvelser omkring disse emner. Til projektet er der

Typer af vacciner

Typer af vacciner Undersiden “Typer af vacciner” udgør femte del af teorien for Biotech Academys materiale om Vacciner og COVID-19. Lad os slå en ting fast: Der findes mange forskellige typer af vacciner. Nogle vaccinetyper har forskere brugt igennem mange år, mens andre nye varianter er under udvikling. Fælles for dem alle er dog, at

iGEM

iGEM – DTU 2022 Du har helt sikkert hørt om nogle af de miljømæssige problemer, verden står overfor. Du har sikkert også hørt, at afbrænding af fossile brændstoffer bærer en del af skylden for de klimaforandringer, verden oplever. Mange arbejder på at løse disse problemer f.eks. ved at skabe bæredygtige alternativer til fossile brændstoffer. Disse