Stamceller og helbredelse af diabetes

 

00_forside425.png

Novo Nordisk A/S og Institut for Systembiologi byder dig velkommen til dette projekt om stamceller og helbredelse af sukkersyge. Når du har læst projektet vil du kende til forskellige typer stamceller og vide hvordan et befrugtet æg bliver til et helt menneske. Du vil vide mere om diabetes, hvordan gensplejsede selvlysende mus hjælper forskerne og meget mere. Til sidst skal du selv lave stamceller om til forskellige celler i det virtuelle laboratorium.

Projektoversigt

Projektet består af en introduktion og seks artikler:

  1. Blodsukkerregulering og diabetes
  2. Stamcelleterapi og udviklingsbiologi

Artiklerne findes også i menuen til venstre under punktet "Teori".

En beskrivelse af projektets kernestof, anbefalet undervisningsforløb mm. henvendt til lærere findes her

Virtuelt stamcellelaboratorium

Efter materialet er læst, er det tid til opgaver i det virtuelle laboratorium. Der kan downloades en række opgaver og forsøgsresultater, der fører til opdagelsen af hvilke signalstoffer der skal tilsættes til en stamcellekultur, for at udvikle den til forskellige celler.

Det virtuelle laboratorium kan findes under "Opgaver og virtuelt laboratorium" i menuen til venstre. Det virtuelle laboratorium og alle figurene er lavet af grafikeren William Reynish (william@reynish.com).

En stor tak til Ole D. Madsen for undervisning, vejledning og kommentering gennem hele processen. Tak til Uffe Mortensen, Lise Holst, Mattias Hansson, Mikkel Morsing, Lars Rønn Olsen, Sille Larsen og Erik Both for værdifulde kommentarer og rettelser til materialet.

Projektet er udarbejdet af Mads Bonde. 
Mads er færdig som civilingeniør i Bioteknologi og tager nu en Ph.D. på DTU. Læs mere om Mads her.


Novo Nordisk
Er en af verdens førende bioteknologiske medicinalvirksomheder inden for diabetesbehandling. Har været sponsor og partner på dette projekt.


Institut for Systembiologi
Har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.