Malaria

Malaria er en frygtelig tropesygdom. Hvert år rammes mere end 200 millioner af sygdommen. Heraf dør op mod en halv million. Nogle mener endog, at omkring halvdelen af alle de mennesker, der har levet på Jorden er døde på grund af malaria.

Omkring år 1900 begyndte forskere at forstå sygdommens opståen og udvikling i menneskekroppen, men til trods for mere end hundrede års intensiv forskning er det endnu ikke lykkedes at udrydde sygdommen.

I dette projekt beskrives, hvordan denne smitsomme sygdom opstår efter blot et myggestik, og hvordan den derpå udvikler sig i kroppen og påvirker det smittede individ.

I Danmark forskes der intensivt i udviklingen af nye behandlingsmetoder. På Centre for Medical Parasitology (CMP) ved Københavns Universitet arbejder en forskergruppe under ledelse af Ali Salanti med, på molekylplan, at forstå sygdommens grundlæggende mekanismer Og dermed finde behandlingsformer, der udnytter den nyeste biologiske viden. Projektet beskriver derfor mange af de resultater, der er opnået gennem forskningen på CMP. Du kan læse mere om Centre for Medical Parasitology.

Da mange af termerne benyttet indenfor både bioteknologi og sygdomslære beskrives i de første par artikler, får man mest ud af projektet, hvis artiklerne læses i rækkefølgen 1 til 6.

Projektet kan så med fordel afsluttes med Jeopardy quizzen, som opsummerer teorien fra projektets seks artikler.

Go’ fornøjelse!

Projektet er udarbejdet af Julie Aaberg Lauridsen.
Julie læser medicin på Københavns Universitet.
Læs mere om Julie her.

Institut for Systembiologi
Har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.