Diabetes

Kære læsere

Biotech Academy er glade for at kunne præsentere vores Diabetes-projekt, som er udviklet i samarbejde med Danish Diabetes Academy. Projektet er udarbejdet og skrevet af tre medicinstuderende: Kamille-Amalie Bahn, Simon Glerup Kristensen og Thomas Irgens Hansen.

Det kan være kompliceret at forstå mekanismen bag udviklingen af diabetes. I dette biotech-projekt, vil vi forsøge at lære jer om diabetes ved først at introducere jer til den raske krop og dens anatomi. I vil lære om kroppens forbrug af sukker og få viden om, hvordan kroppen kan justere sit blodsukkerniveau gennem hormoner. Sidst men ikke mindst vil I lære om de forskellige typer af diabetes, og hvad der sker, når kroppen ikke længere kan regulere blodukkeret, og der udvikles diabetes. 

Danmark burger hvert år mange penge på diabetespatienter og deres følgesygdomme (32 milliarder kroner i 2015). Hvis patienterne diagnosticeres og behandles tidligt og godt, kan denne udgift sænkes betragteligt. Endnu vigtigere er det selvfølgelig, at patienterne kan leve længere og med væsentligt bedre livskvalitet uden de mange følgesygdomme, som kommer, hvis ikke sygdommen er velreguleret.

Vi håber, I vil lære en masse om den raske krop og udvikling af diabetes samt behandling af sygdommen ved at læse vores artikler. Ydermere er det i vores virtuelle laboratorium muligt at udforske sygdommen ved at teste de virtuelle mus for diabetes og undersøge, om de bærer gener for diabetes.

Oversigt over indholdet i projektet, kan ses nedenfor. I kan navigere rundt i de forskellige artikler i menuen til venstre. Hver artikel er inddelt i underemner, som bør læses i kronologisk rækkefølge. Afslutningsvis har hver artikel en afrunding, hvor vi opsummerer nogle af de vigtigste pointer i artiklen.

1) Fysiologien og anatomien bag diabetes
2) Funktionen af glukose i kroppen
3) Forbrænding for dummies
4) Hormoner, insulin og blodsukkerregulering
5) Typer af diabetes
6) Behandling af diabetes
7) Samfund og forskning 

Særlig tak til Erik Both, og læge, ph.d. på Gentofte Hospital, Sofie Hædersdal, for input og korrekturlæsning.

Projektet er udarbejdet af Kamille-Amalie Bahn, Simon Glerup Kristensen og Thomas Irgens Hansen.
Kamille, Simon og Thomas læser medicin på Københavns Universitet.Læs mere om Kamille her.


Læs mere om Simon her


Læs mere om Thomas her.


Danish Diabetes Academy
Danish Diabetes Academy har været sponsor for dette projekt.

Sofie Hædersdal
Sofie Hædersdal har været sparingspartner på dette projekt. Læs mere om Sofie her