Kvarternaer

Immunologisk Bioinformatik

 

 

Materialet indeholder dels I) en beskrivelse af og en guide til nogle af de bioinformatisk relaterede programmer og databaser, der er tilgænglige online, dels II) fire tilhørende øvelser, der arbejder med brugen og forståelsen af programmerne. Hver øvelse er inddelt i tre til fire deløvelser, der både kan laves enkeltvis eller som en hel øvelse i et samlet forløb.


http://www.biotechacademy.dk/undervisningsprojekter/gymnasiale-projekter/bioinfo
19 JUNI 2018