Immunologisk Bioinformatik

Velkommen til undervisningsmaterialet ”Immunologisk bioinformatik”.

Materialet indeholder dels I) en beskrivelse af og en guide til nogle af de bioinformatisk relaterede programmer og databaser, der er tilgænglige online, dels II) fire tilhørende øvelser, der arbejder med brugen og forståelsen af programmerne. Hver øvelse er inddelt i tre til fire deløvelser, der både kan laves enkeltvis eller som en hel øvelse i et samlet forløb.

Ud over ovenstående er fire biologisk-relaterede emner beskrevet i afsnittet ”Teori”. Disse teoridele er mere dybtgående end programbeskrivelserne, vil bidrage til bedre forståelse af de emner, der indgår i programmerne og de databaser som man arbejder med i øvelserne. 

Oversigt over programmer og databaser:

Oversigt over øvelser:

  1. Aktin, fra mRNA til tredimensionelt protein
  2. Myostatins proteininteraktioner og organismers slægtsskab
  3. Bioinformatisk analyse af antistoffer
  4. Identifikation og visualisering af ukendt protein

Rigtig god fornøjelse!

Projektet er udarbejdet af Isa Kirk

Isa Kirk

Isa begyndte på DTU Systembiologi i 2007, har en bachelor i Bioteknologi og læste kandidat i Engineering of Systems Biology.
Læs mere om Isa her.

Institut for Systembiologi
Har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.
 

Danske Science Gymnasier
Er et netværk af almene og tekniske gymnasier, hvis mål bl.a. er at øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag. DASG har været partner på projektet.


Ministeriet for Børn og Undervisning
Har støttet projektet via Tips- og Lottomidlerne.