Træning - Fysiologiske og biokemiske ændringer

Undervisningsprojektet, Træning – fysiologiske og biokemiske ændringer, er rettet mod 8. – 10. klasse. Det vil give eleverne en forståelse af, hvad der på molekyleplan sker i kroppen, når de træner. Yderligere vil det give en forståelse af kostens betydning for kroppens funktioner. 

Det er et tværfagligt undervisningsprojekt, hvor fagene biologi, fysik/kemi og idræt indgår. Eleverne vil igennem dette undervisningsprojekt lære om grundlæggende emner inden for den humane fysiologi, herunder kroppens kredsløb og muskelopbygning.

Eleverne vil også lære om centrale dele af kroppens stofskifte såsom glykolysen og citronsyrecyklussen.

Undervisningsprojektet indeholder en række artikler, der dækker emnerne, der er beskrevet ovenfor. I stedet for at læse alle artiklerne fra ende til anden kan man vælge en sti, hvor man læser foreslåede kombinationer af artikler. Stierne har emnerne ”den sunde krop”, ”konditionstræning”, ”muskelopbygning” og ”præstationsevne”.

Desuden indeholder undervisningsprojektet praktiske øvelser, som eleverne kan udføre. Øvelserne tager udgangspunkt i træningsforløb og kostplan. Eleverne skal udarbejde deres egen trænings/sundhedsrapport, der bl.a. understøttes af øvelser, der udføres i idrætstimer. Øvelserne har til formål at samle op på projektets indhold, efter at artiklerne er læst. 

God fornøjelse med materialet! 

Projektet er udarbejdet af Mathilde Bolding Andreasen.


Mathilde læser Biokemi på Københavns Universitet. Læs mere om Mathilde her.

Lundbeck
Lundbeck er en global medicinalvirksomhed, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker, som lider af sygdom i hjernen. Lundbeck har været sponsor for dette grundskoleprojekt.