Den Grønne Revolution

Vi står i dag overfor store udfordringer her på jorden. Det stadigt stigende befolkningstal og den øgede velstand i den tredje verden giver et enormt pres på Jordens naturlige ressourcer. Hvis vi i fremtiden skal kunne sikre os, at vi kan brødføde befolkningen og sørger for den nødvendige adgang til elektricitet, brændstof, medicin og meget andet, bliver vi nødt til at finde nye produktionsmetoder. Bioteknologien har allerede givet menneskeheden værktøjerne til at masseproducere mange af de produkter, som vi bruger i dag på en mere bæredygtig og billigere måde. Vi bliver dog hele tiden nødt til at optimere produktionen af disse produkter for at overkomme udfordringer som befolkningstilvækst, behovet for brændstof og global opvarmning. Det er her, at algerne kommer ind i billedet.   

I projektet ”Den Grønne Revolution” undersøger vi, hvordan verden kan gøres til et bedre sted ved at bruge alger som effektive produktionsorganismer og på den måde producere fødevarer, medicin og biobrændsel til hele Jordens befolkning.

Dette mindmap viser, hvordan projektet er opdelt i 4 cases, som giver eksempler på, hvordan alger kan bruges til produktionen af interessante produkter.

Vi vil i dette projekt se nærmere på 4 cases, som giver eksempler på, hvordan alger kan indgå i industrielle processer og på den måde være med til at producere værdifulde stoffer.

  1. Den blå revolution handler om, hvordan mikroalger kan være en del af en løsning, så vi kan producere fisk nok til den voksende befolkning og samtidigt redde de arter, som stadigvæk lever i naturen.
  2. Algebenzin fra spildevand illustrerer, hvordan alger kan indgå i spildevandsrensning og gøre processen mere bæredygtig, CO2 neutral, og eksemplet viser samtidigt, hvordan man kan oprense biobrændsel fra algerne, som kan bruges direkte i vores biler.
  3. Kræftmedicin fra alger handler om, hvorledes man kan producere interessante enzymer i genestisk modificerede mikroalger, som man kan bruge i eksempelvis medicin, kosmetik eller fødevarer.
  4. Superalger redder klimaet er et eksempel på, hvordan forskere har ændret på en mikroalge således, at den kan producere dihydrogen, som kan bruges direkte i brændselsceller til produktion af elektricitet og varme til Jordens befolkning.

Foruden de 4 cases består projektet af et indledende afsnit om alger generelt og en af de mest fantastiske processer i naturen; nemlig fotosyntesen. Afsnittet omkring genetisk modificerede organismer (GMO) handler om, hvordan man kan ændre på organismers gener og på den måde øge produktionen af værdifulde stoffer. At kunne fremstille genestisk modificerede organismer i laboratoriet er derfor et utroligt vigtigt værktøj inden for bioteknologi. Det er især vigtigt at have læst GMO-afsnittet, hvis du beskæftiger dig med case 3 og 4, hvor det kræver et grundlæggende kendskab til GMO at forstå eksemplerne. Man kan ikke nævne GMO uden dernæst at snakke om etik, og derfor vil jeg foreslå, at du læser afsnittet om Etik efter at have læst om GMO. Dette vil give dig nogle tanker omkring hvilke etiske overvejelser, man skal gøre sig omkring produktion ved hjælp af genetisk modificerede organismer.

Til sidst i projektet ligger en øvelsesvejledning til forsøget Algedråber og fotosyntese, som du med fordel kan opfordre din lærer til at bestille på hjemmesiden, så I selv kan lave det i klassen. Forsøget giver et imponerende indblik i algernes forunderlige verden, og du vil desuden lære meget mere om den fantastiske fotosyntese.

Ønsker du hele undervisningmaterialet på pdf-form, kan du downloade det her.

Rigtig god læsning og arbejdslyst!

 

Projektet er udarbejdet af Kristian Ejlsted.
Kristian læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Kristian her.

Forsøget knyttet til dette undervisningsprojekt er blevet sponsoreret af og udviklet i samarbejde med forskerne hos Copenhagen Plant Science Center.


Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet
Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet har været sparringspartner for dette grundskoleprojekt.Lundbeck
Lundbeck er en global medicinalvirksomhed, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker, som lider af sygdom i hjernen. Lundbeck har været sponsor for dette grundskoleprojekt.

 


Teknologisk Institut
AgroTech, som hører under Teknologisk Institut, arbejder med rådgivning og innovation indenfor planter, fødevarer og miljøteknologi til agro- og fødevareindustrien. AgroTech har været sparringspartner for dette grundskoleprojekt.Kalundborg Symbiosis
Kalundborg Symbiosis er et ressourcesamarbejde mellem en række forskellige virksomheder. Kalundborg Symbiosis har været sparringspartner for dette grundskoleprojekt.AKVA group
AKVA group er en teknologi- og servicepartner for akvakulturindustri verden over. AKVA group har været sparringspartner for dette grundskoleprojekt.Roskilde Universitet
Roskilde Universitet har været sparringspartner for dette grundskoleprojekt.

Grafik: Sandra Myrtue
Korrektur: Jeanne Fürstenheim