Fermentering - vi ansætter mikroorganismer

Velkommen til projektet ”Fermentering – vi ansætter mikroorganismer”

Projektet indeholder teoretiske afsnit om mikroorganismer, evolution, fermentering, bioteknologiske værktøjer og bæredygtighed samt film, øvelser og masser af spørgsmål, som du kan øve dig med undervejs. Det kan være, at du kender ordet fermentering, men det vil du lære meget mere om, når først du læser projektet.

I samarbejde med dette projekt er der blevet produceret tre undervisningsfilm om bionik. Den film, som er relevant for dette projekt, er filmen ”Bioteknologiens skatkammer”. Ved at se denne film vil du få en idé om, hvad bionik og fermentering er.

Bionik er den videnskab, der forener natur og teknik

Bionik er et nyere begreb, som kom ind i det danske sprog i slutningen af 1960’erne. Et andet ord for bionik er biomimik. Mimik kommer fra det græske ord mimos, som betyder at efterligne. Sammen med bios, der betyder liv, betegner biomimik altså det at efterligne liv. I dette tilfælde ikke andre menneskers liv, men andre levende organismer som mikroorganismer.

Men hvorfor er det, at vi gerne vil efterligne andre organismer?

Det er fordi, vi faktisk kan lære noget af andre organismer. 

Både store organismer, som f.eks. hajer og mindre organismer, som bakterier. Bionik handler om at gå ud i naturen og kigge efter specielle egenskaber hos andre organismer. Det kan f.eks. være, hvordan de beskytter sig mod bakterier, eller hvordan deres hud er opbygget. I filmen ”En genial opfinder” kan du se, hvordan man er blevet inspireret af hajens hud. 

Bionik dækker altså over at lede efter inspiration i naturen til løsninger på problemer i vores samfund. Jorden har eksisteret meget længe, og mange organismer har været på Jorden i meget længere tid, end vi (mennesket) har. Disse organismer har således haft god tid til at tilpasse sig omgivelserne. De har udviklet sig til at blive bedre til at overleve og udnytte de ressourcer, som findes, og denne egenskab har øget deres antal. Det kaldes for evolution, hvilket beskrives nærmere i teoriafsnittet. 

Desuden er mennesket ikke de bedste til alt. Vi er rigtige gode til mange ting. Vi er bl.a. nogle af de bedste til at bruge vores hjerne, men når det kommer til kemi, så er vi ikke de bedste på Jorden. Mange organismer er faktisk i stand til at danne meget komplekse kemiske stoffer, som vi endnu ikke kan finde ud af at producere i laboratoriet. Mon du har hørt udtrykket ”De bedste kemikere findes i naturen”? 

I dette projekt er bæredygtighed også vigtigt. En god grund til at blive inspireret af naturen er, at bæredygtigheden er bygget ind i naturens løsninger. De forurener ikke på samme måde, som vi gør. Ved at udnytte naturens løsninger og bruge bioteknologi, kan vi skabe en verden, hvor vi ikke skader de forskellige naturlige miljøer.

Der findes rigtig mange eksempler på bionik, fordi flere og flere forskere synes, at det er et interessant område at arbejde med. Du skal i dette projekt lære om, hvordan mikroorganismer som svampe og bakterier arbejder for os ved at producere forskellige kemiske stoffer bl.a. et rødt farvestof, som vi bagefter kan bruge i vores fødevare- og tekstilindustri.

Rigtig god fornøjelse med projektet – jeg håber, at du finder emnet interessant og bliver inspireret til selv at gå ud i naturen og se, hvad du kan lære af andre levende organismer.

Projektet er udarbejdet af Astrid Zedlitz Johansen.
Astrid læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Astrid her.

 VELUX FONDEN
VELUX FONDEN har været sponsor for dette grundskoleprojekt. VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum Kann Rasmussen.

Institut for Systembiologi
Har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.

  


AlphaFilm
AlphaFilm blev grundlagt af Jacob Bendtsen i 1998. Firmaet blev skabt ud fra et ønske om at kunne bidrage til en bedre formidling af de initiativer, der skabes af offentlige og halvoffentlige institutioner i ind- og udland.Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling
"Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel." Ministeriet har støttet projektet.