Genetik

I emnet genetik kan du lære om gener og om nedarvning af genetisk information. Det er her du lærer at få styr på forskellene mellem de mange begreber, der knytter sig til genetikken. Det er også her du lærer om de grundlæggende regler for, hvordan genetisk information videregives til nye generationer. Du vælger den video, du vil se, i menuen til højre.

 

DNA, Kromosomer & Gener

Det kan nogle gange være svært at skelne mellem begreberne DNA, kromosomer og gener. I denne video vil du få en forklaring på, hvad de forskellige begreber dækker over og hvordan de hænger sammen.

Før du ser videoen

Før du ser videoen kan de være en god ide at kende til især eukaryote celler. Dem kan du lære om i emnet 'Mikrobiologi'. Desuden bygger videoen videre på din viden om nukleotider og DNA fra 'Biokemi'.

Når du har set videoen

Har du styr på DNA, kromosomer og gener? Så er det tid til at kæde det sammen med, hvordan genetisk information nedarves, hvilket er temaet i de to videoer om Gregor Mendels genetik. Dem finder du i menuen øverst til højre. 

Opgaver til DNA, kromosomer og gener

Multiple choice spørgsmål (Vælg de mest rigtige svar)

Spørgsmål 1:
Hvad er et gen?
     a) En organel i cellen.
     b) Den mindste byggeklods i DNA.
     c) En bestemt sekvens af baser, der koder for et protein.
     d) En meget lang DNA-streng, der er viklet tæt sammen omkring proteiner.

Spørgsmål 2:
Hvor befinder et gen sig?
     a) Ved siden af DNA.
     b) Udenfor cellekernen i eukaryoter.
     c) Inde i cellekernen i eukaryoter.
     d) Inde i cellekernen på DNA.

Spørgsmål 3:
Hvor mange gener har mennesker?
     a) 4.
     b) 46.
     c) Cirka 20000.
     d) Mange flere end 20000.

Spørgsmål 4:
Hvad er et kromosom?
     a) Et stykke DNA sekvens.
     b) Den mindste byggeklods i DNA.
     c) Det er fuldstændigt det samme som DNA.
     d) Det er en lang DNA-streng, der er viklet tæt sammen omkring proteiner.

Spørgsmål 5:
Hvor finder man et kromosom i eukaryoter?
     a) Ved siden af DNA.
     b) Udenfor cellekernen.
     c) Inde i cellekernen.
     d) Inde i cellekernen på DNA.

Spørgsmål 6:
Hvor mange kromosomer har mennesker?
     a) 4.
     b) 46.
     c) Cirka 20.000.
     d) Mange flere end 20.000.

Problemopgaver

Opgave 1:
Forklar forskellen mellem kromosom og kromatid.

Opgave 2:
Tegn et nukleotid. Hvilke dele består et nukleotid af? Hvilken del af et nukleotid varierer?

Opgave 3:
Skitser strukturen af DNA. Hvor sidder nukleotiderne? Hvor mange og hvilke baser er der? Hvad er en dobbelthelix?

Opgave 4:
Sorter disse efter størrelse: DNA, Nukleotid, Kromosom, Base, Gen.