Fotosyntesen

I dette modul får du en introduktion til fotosyntesen. Fotosyntesen er den proces, hvorved planter omdanner vand og kuldioxid til glukose og oxygen ved hjælp af energi fra solens lys. Denne egenskab er helt essentiel for livet her på Jorden, fordi den glukose, som planterne producerer, danner energigrundlaget for levende organismer. Du vælger den video, du vil se, i menuen til højre.


Introduktion til fotosyntesen

Denne video giver dig en introduktion til de kemiske processer, som ligger til grund for fotosyntesen.

Før du ser videoen

Det er en fordel at have kendskab til basal kemisk notation, før du ser denne video.


Når du har set videoen

Hvis du vil vide mere om de kemiske reaktioner i fotosyntesen, kan du se videoerne "Fotosyntesens lysprocesser" og "Calvins cyklus".

Opgaver til Introduktion til fotosyntesen

 1. Hvor mange reaktioner består fotosyntesen af?
  1. En
  2. To
  3. Mange
 2. Hvor foregår lysprocesserne?
  1. I cytoplasmaet
  2. I cellekernen
  3. I thylakoidmembranen i kloroplasterne
 3. Hvor foregår de lys-uafhængige processer?
  1. I mitokondrierne
  2. I stroma i kloroplasterne
  3. I det endoplasmatiske retikulum
 4. Hvilken rolle har H2O i fotosyntesen?
  1. Reaktant
  2. Produkt
  3. Begge
 5. Hvilket molekyle dannes i lysprocesserne, som skal bruges i de lys-uafhængige processer?
  1. NADPH
  2. H2O
  3. CO2
 6. Hvilken rolle har NADP+ i fotosyntesen?


 7. Kan der i fotosyntesen dannes andre produkter end glukose?


 8. Dannes der noget overskud af kemisk energi i fotosyntesen, og hvorfor ja/nej?