Bionik

I dette modul får du en introduktion bionik. Bionik er læren om, hvordan vi, mennesker, kan lade os inspirere af naturen til at løse komplekse problemer ved at efterligne de løsninger, naturen har udviklet gennem mange mange år. Du vælger den video, du vil se, i menuen til højre. 


Cellefabrikker og fermentering

Denne video giver dig en introduktion til, hvordan man kan bruge mikroorganismer som cellefabrikker. 

Før du ser videoen

Denne video kan med fordel ses som supplement til undervisningsprojektet 'Fermentering - vi ansætter mikroorganismer'. 

 

Når du har set videoen

Hvis du vil vide, hvad der sker i fermenteringstanken, når mikroorganismerne går på arbejde, så kan du med fordel se videoen 'Fermenteringstanken'.

Opgaver til Cellefabrikker og fermentering

 1. Hvad er en cellefabrik?
  1. En mikroorganisme, der er fundet i naturen, som producerer et produkt
  2. En mikroorganisme, vi har givet evnen til at producere et produkt
  3. En mikroorganisme, der kan bygge fabrikker, der producerer et produkt
 2. Hvilke organismer kan bruges til fermenteringer?
  1. Mennesker
  2. Svampe og bakterier
  3. Kun flercellede svampe
 3. Hvad er et medie?
  1. Blandingen af vand og mikroorganismer
  2. b.F.eks. en smartphone, så man kan vente mens fermenteringen kører
  3. En blanding af alle næringsstoffer til mikroorganismerne
 4. Hvad er inokulering?
  1. Når man kommer mikroorganismen i fermenteringstanken
  2. Når man kommer medie i fermenteringstanken
  3. Når fermenteringstanken startes
 5. Hvordan steriliserer man en fermenteringstank?
  1. Man samler fermenteringstanken
  2. Man dræber alle mikroorganismerne
  3. Man smider affaldet ud i bioaffald
 6. Hvordan foregår en fermentering? Opskriv alle trin og forklar, hvad der sker.

   

   

 7. Hvilke forhold skal man styre nede i tanken og hvorfor? Hvordan styrer man dem?

   

   

 8. Hvorfor er et næringsmedie vigtigt?
 9.