Niveauguide

Biotech Academy er et unikt koncept til undervisningen i biologi, bioteknologi, kemi, matematik eller fysik i gymnasiet og på HTX. Du får som lærer mulighed for at introducere dine elever til bioteknologiens spændende verden via Biotech Academys tre tilbud:

  • Netbaserede undervisningsprojekter om aktuelle emner fra den bioteknologiske forskning. Læs mere her.
  • Klassebesøg i lækre laboratoriefaciliteter på DTU kaldet Bioteket. Læs mere her.
  • Spændende og aktuelle foredrag ved bioteknologistuderende fra Institut for Systembiologi. Læs mere her

Undervisningsprojekterne 
I øjeblikket tilbyder Biotech Academy en lang række forskellige undervisningsprojekter både til undervisning i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. Alt materialet som skal bruges til projekterne findes her på portalen under de forskellige projekter som er opdelt i to kategorier - grundskoleprojekter og gymnasiale projekter.

Projekterne er alle bygget op omkring en teoretisk og en eksperimentel del. Det biologifaglige stof fylder mest, men flere projekter egner sig godt til brug i tværfaglige forløb med enten kemi, matematik eller fysik. Alle projekter er testet i gymnasieklasser, før de udgives her på portalen. Foruden denne afprøvning af materialerne konsulterer Biotech Academy løbende Undervisningsministeriets fagkonsulenter i Biologi, Bioteknologi og Kemi, Kresten Torp og Keld Nielsen, samt formand for den Danske Science Gymnasier, Rektor Carl P. Knudsen.

Målgruppe og niveau
I tabellen nedenfor findes en oversigt over samtlige projekter fra Biotech Academy. Ud for projekterne har Biotech Academy angivet, hvilken målgruppe projektet er tiltænkt. Alle projekter kan dog tilpasses et andet niveau, hvis underviseren ønsker det. Projekterne er således egnet til undervisning på de angivne nivauer.

Vi modtager gerne ris, ros og evaluering af guiden på biotech@bio.dtu.dk.
http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Niveauguide
19 JUNI 2018