Jagten på den vilde bakterie

Bakterien Pseudomonas Aeruginosa gemmer sig et sted derude. Den angriber patienter med Cystisk Fibrose og skaber store problemer nede i deres lungerne.

I dette materiale lærer du, hvorfor patienter med Cystisk Fibrose er specielt udsatte for bakterieangreb, hvordan man kan bruge en bakteries evolution til at finde den i naturen og bagefter kan du selv afprøve teorien i jagten på at finde den vilde Pseudomonas aeruginosa bakterie.

For at navigere i projektet kan menuen i venstre side anvendes eller oversigten nedenfor.

Projektoversigt 

Teori


Forsøgsvejledning

God fornøjelse med projektet!

Projektet er udarbejdet af Anders Bech Bruntse.
Anders har en bachelorgrad i International Business og læser nu til civilingeniør i Systembiologi.
Læs mere om Anders her.NTS-Centeret

Har til formål at styrke interessen for, rekruttering til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem. Centeret har været sponsor på dette projekt.

Institut for Systembiologi
Har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.