Ekstremt liv

Livet har gennem de sidste 3,8 milliarder år udviklet sig til den mangfoldighed af levende organismer, der findes på Jorden i dag. Naturen har i denne proces fundet smarte løsninger til de udfordringer, som organismerne har stået over for, og gennem naturlig udvælgelse er disse mekanismer blevet optimeret. Det har betydet, at livet har været i stand til at kolonisere alle egne af kloden, selv de steder hvor forholdene er så ugæstfrie og barske, at man aldrig ville tro, at nogen levende organismer ville kunne overleve. Det er netop organismer, der lever i sådanne ekstreme miljøer, der er omdrejningspunktet for dette materiale. 

Vi vil se nærmere på to forskellige former for ”ekstremt liv”, nemlig ekstremofile bakterier og de mikroskopiske bjørnedyr. De kan blandt andet findes dybt nede i indlandsisen i Grønland, i varme termiske søer, i knastørre ørkener og sågar i områder med stærk stråling fra radioaktive stoffer. Men hvordan bærer de sig egentlig ad med at overleve sådanne steder? Og kan disse små organismer lære os mennesker noget, vi kan bruge til at løse nogle af de udfordringer, som vores samfund står over for i dag? 

Svarene på disse spørgsmål, sammen med uddybende beskrivelser af de to ekstreme organismer, kan du finde i teoriafsnittene i menuen til venstre. Derudover indeholder materialet to forsøg, ”Find dit eget bjørnedyr” og ”Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver”, samt en multiple choice-quiz med svarforklaringer til hver af de to hovedafsnit.

God fornøjelse med materialet!


Projektet er udarbejdet af Pi Westi Bondegaard.
Pi læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Pi her.


 VELUX FONDEN
VELUX FONDEN har været sponsor for dette grundskoleprojekt. VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum Kann Rasmussen.

Institut for Systembiologi
Har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.

  


AlphaFilm
AlphaFilm blev grundlagt af Jacob Bendtsen i 1998. Firmaet blev skabt ud fra et ønske om at kunne bidrage til en bedre formidling af de initiativer, der skabes af offentlige og halvoffentlige institutioner i ind- og udland.Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling
"Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel." Ministeriet har støttet projektet.