Skizofreni


Figur 1. Nogle skizofrene har hallucinationer – de ser og hører ting, som ikke er der.

Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som forvrænger den skizofrenes mentale rum ved at ændre tanker og opfattelse. Sygdommen er for raske mennesker svær at forstå. Mange tror, at skizofreni er personlighedsspaltning, og at personen derfor kan være flere personer samtidig. Det er dog ikke helt rigtigt. Det var den schweiziske psykiater Eugen Bleuler, som navngav sygdommen i 1911. Skizofreni kommer af græsk og betyder spaltet sind. Navnet er relateret til de iagttagelser som E. Bleuler gjorde med skizofrene patienter. E. Bleuler observerede, at de skizofrene bevægede sig mellem en normal sindstilstand og en unormal . Ca. 1 % af befolkningen rammes af skizofreni i løbet af livet, og det anslås, at ca. 40.000 lider af sygdommen i Danmark . Danmarks konge Christian den 7. var ramt af skizofreni. Man kendte dog ikke sygdommen på daværende tidspunkt, og løsningen på kongens mærkværdige opførsel og raserianfald var at finde ham en kone ! I dag behandles skizofreni med psykoterapi, medicin og undervisning om sygdommen i grupper med andre syge.
http://www.biotechacademy.dk/Projektarbejde/Drughunters/skizofreni
19 JUNI 2018