Parkinsons sygdom

I 1817 udgav den engelske læge James Parkinson ”An Essay on the Shaking Palsy”, som for første gang beskrev symptomerne tremor, hypokinesi og stivhed i leddene som en samlet sygdom. Symptomerne på Parkinsons sygdom kan dog findes beskrevet mere end 4500 år tilbage i historien, i den traditionelle indiske og kinesiske medicin. Parkinsons sygdom er i dag en af de mest almindelige motorisk defekt sygdomme, og det anslås, at den rammer ca. 1 % af voksne over 60 år . Derfor kan de fleste også nævne en eller to kendte personer som Michael J. Fox, Muhammad Ali eller Mao Zedong med Parkinsons sygdom. I Danmark er der 6-8.000 personer, som lider af sygdommen , og endnu flere pårørende er berørt af den i dagligdagen. På trods af mange års intensiv forskning er det endnu ikke lykkedes præcist at bestemme, hvad der forårsager Parkinsons sygdom, der fortsat er en uhelbredelig neurologisk sygdom.

Figur 1. Forsiden fra James Parkinsons bog: “An Essay on the Shaking Palsy”. 

 

http://www.biotechacademy.dk/Projektarbejde/Drughunters/parkinsons_sygdom
19 JUNI 2018