Ordliste

Opdagelsen af nye lægemidler

 • Agonist: Et stof, der aktiverer en receptor.
 • Aktivt center: Område på overfladen af enzymet, som katalyserer en bestemt kemisk reaktion.
 • Antagonist: Et stof, der virker hæmmende på en receptor.
 • Aspartat: Aminosyrer. En byggeblok for proteiner. 
 • Assay: Analyse. F.eks. biologisk analyse. 
 • Biotilgængelighed: Forhold mellem koncentrationer af …., når stoffet gives oralt og intravenøst. 
 • Tredimensionelle kemiprogrammer: Programmer, som bruges til arbejde med tredimensionelle modeller af proteiner.
 • Depolarisering: Ændring af hvilemembranpotentialet i positiv retning i nerveceller. En tilpas stor depolarisering af en nerveceller medfører en nerveimpuls.
 • Epitelcelle: Overfladecelle eller hudcelle. Findes f.eks. på indersiden af tarmen eller blodkarrene.
 • Glutamat: Aminosyre og et af hjernens neurotransmitterstoffer.
 • Hits: Fund af et potentielt lægemiddel, som ved screening har vist sig at have en medicinsk virkning.
 • In silico: En test eller analyse, som udføres på en computer.
 • In vitro: En test eller analyse, som udføres i reagensglas. 
 • In vivo: En test eller analyse, som udføres i en levende organisme.
 • Kemisk bibliotek: Kemiske biblioteker er en samling af forskellige kemiske stoffer. Kemiske biblioteker indeholder typisk mellem 100-1000 stoffer.
 • Lipofilicitetsfordelingskoefficent: Log P. Fortæller noget om et stofs fedtopløselighed.
 • Patofysiologi: Læreren om organismens funktion under sygdom.
 • Penicillium notatum: Skimmelsvamp, som producerer det bakteriedræbende stof penicillin.
 • Regulatorisk center: Område på overfladen af enzymet, som regulerer enzymets aktivitet.
 • Røntgenstrukturanalyse: En metode til at bestemme den tredimensionelle struktur af proteiner.
 • Screening: Undersøgelse af mange kemiske stoffer for deres medicinske virkning.
 • Serotonin: Er et af hjernens neurotransmitterstoffer.
 • Target: Et biologisk target kan være proteiner, sakkarider, nukleinsyrer eller lipider, hvor til et lægemiddel binder og har sin effekt.

Alzheimers sygdom

 • Acetylcholin: Et af hjernens neurotransmitterstoffer, som syntetiseres i neuromuskulære terminaler af motoriske neuroner i rygmarven og hjernestammen.
 • Amyloid Precursor Protein (APP): Protein, som er forstadiet til beta-amyloid (Aβ).
 • Axon: Den terminale del af et neuron.
 • Beta-amyloid (Aβ): Protein, som klumper sammen hos patienter med Alzheimers sygdom. 
 • Entorhinal cortex: Område i hjernen, som sidder i tindingelappen. Området har vigtig betydning for hukommelsen.
 • Excitotoxictet: Overskud af glutamat i hjernen. Kan medføre et overdrevent optag af calciumioner i nervecellerne. Processen er skadelig for nervecellerne.
 • Frie radikaler: Forbindelser, som har uparrede elektroner og derfor kan reagere med andre molekyler i cellen, som f.eks. proteiner, lipider og DNA.
 • Ginkgo biloba: Tempeltræ . 
 • Inflammation: Inflammation er en betændelsestilstand i vævet, som ikke skyldes bakterier. Hos alzheimerpatienter menes den måske, at kunne være forårsaget af kroppens eget immunforsvar.
 • Kognitiv funktion: Hjernens intellektuelle funktion som opfattelse, hukommelse og forarbejdning af sanseindtryk.
 • Mikrotubuli: En del af cellernes cytoskelet. Bruges til transport af næringsstoffer i axonerne.
 • Neurodegeneration: Nedbrydelse af neuronerne.
 • Neurofibrillære tangles: Intracellulærer (inde i cellerne) klumper af proteinet tau. Har en væsentlig betydning for ødelæggelse af neuronerne i Alzheimers sygdom.
 • Oligomere: Sammenklumpninger af proteiner i størrelsesordnen 2 til 20 proteiner.
 • Patofysiologi: Læreren om organismens funktion under sygdom.
 • Senile plaques: Ekstracellulærer (uden for cellerne) klumper af proteinet beta-amyloid (Aβ). Ses som aflejringer i hjernen på alzheimerpatienter.
 • Tau: Protein, som holder sammen på mikrotubuli. Hos patienter med Alzheimers sygdom er proteinet hyperfosforyleret og klumper sammen inde i nervecellerne.

Parkinsons sygdom

 • Alpha-synuclein: Protein, som klumper sammen til Lewy bodies hos patienter med Parkinsons sygdom.
 • Coenzym: Kemisk forbindelse, som indgår i en enzymatisk reaktion, og som er nødvendig for at enzymet kan udføre denne.
 • Drosophila melanogaster: Bananflue.
 • Frie radikaler: Forbindelser, som har uparrede elektroner og derfor kan reagere med andre molekyler i cellen, som f.eks. proteiner, lipider og DNA.
 • Hypokinesi: Langsomme bevægelser. Et af flere symptomer på Parkinsons sygdom.
 • Kognitiv funktion: Hjernens intellektuelle funktion som opfattelse, hukommelse og forarbejdning af sanseindtryk.
 • Lewy bodies: Klumper af forskellige proteiner som f.eks. alpha-synuclein og ubiquitin.
 • Mitondrier: Cellernes kraftværker, som danner den energi (i form af ATP), som bruges til at opretholde alle energikrævende processer i cellen.
 • Monoaminooxidase (MAO): Enzym, som katalyserer oxidationen af transmitterstoffer under fraspaltning af en aminogruppe.
 • Mucuna pruriens: Fløjlsbønne. Indeholder naturligt stoffet L-DOPA.
 • Neurodegenereration: Nedbrydelse af neuronerne.
 • Patofysiologi: Læreren om organismens funktion under sygdom.
 • Parkinsonisme: Parkinsons syndrom.
 • Parkinsonisme plus: Kaldes også atypisk parkinsonisme.
 • Rigiditet: Stivhed i leddene. Et af flere symptomer på Parkinsons sygdom.
 • Substrat: Det kemiske stof som enzymet omdanner.
 • Tremor: Ukontrollerede rystelser. Et af flere symptomer på Parkinsons sygdom.
 • Ubiquitin: Protein, som covalent bindes til proteiner, når de skal nedbrydes i cellen. Bestanddel i Lewy bodies.

Skizofreni

 • Belønningssystemet: En samling af forskellige neuroner, som har forbindelse til områderne VTA, nucleus accumbens og pandelappen. Neuronerne aktiveres bl.a. ved indtagelse af euforiserende stoffer som kokain.
 • Ekstrapyramidale symptomer (EPS): Parkinsonsymptomer: tremor, muskelstivhed og kramper.
 • ICD-10: Klassificeringssystem udviklet af WHO til diagnose af en lang række sygdomme bl.a. skizofreni (F 20). En yderligere beskrivelse kan findes på: http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
 • Katekolaminer: Transmitterstoffer, som bruges ved neurotransmission i bl.a. centralnervesystemet.
 • Kognitiv funktion: Hjernens intellektuelle funktion som opfattelse, hukommelse og forarbejdning af sanseindtryk.
 • Kromosomer: En molekylærstruktur i cellen, som bærer organismens gener. Menneskets gener er spredt udover 46 kromosomer.
 • Patofysiologi: Læreren om organismens funktion under sygdom.
 • PCP: Phencyclidin kaldes også Angeldust (Englestøv). Oprindeligt tænkt som bedøvelsesmiddel. Misbruges af nogle narkomaner som euforiserende stof.
http://www.biotechacademy.dk/Projektarbejde/Drughunters/ordliste
19 JUNI 2018