Kort introduktion til hjernens fysiologi og funktion

Hjernen kan inddeles i mange dele, som hver varetager forskellige funktioner. Her bliver de vigtigste områder kort gennemgået sammen med deres funktion. 


Figur 1. Oversigt over hjernen.

Centralnervesystemet (CNS) består af storhjernen (cerebrum), lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen (truncus encephalicus). Hjernen er inddelt i to hemisfærer. Den venstre hemisfære fokuserer på detaljer (som et ansigt i en mængde), mens den højre del fokuserer på den brede baggrund (for at forstå placering i rummet). Den yderste del af hemisfæren kaldes cortex. Cortex er den del af hjernen, som bearbejder sensoriske indtryk og står for de kognitive funktioner som at tænke, huske og tage beslutninger. Cortex kan inddeles i fire lapper.

• Pandelap (frontallap): Er den forreste del af hjernen. Den tager sig af bevidst tankegang, planlægning og organisering. Den varetager også store dele af hukommelse og opmærksomhed. Tillige har den stor betydning for vores følelsesliv.

• Isselap (partietalap): Sidder bag frontallappen og står for opfattelsen af de forskellige sanseindtryk, smerte, berøring, tryk og temperatur, samt føle- og bevægefunktionen.

• Tindingelap (temporallap): Denne del sidder under partietal- og frontallapperne. Denne del af hjernen tager sig af sanser som lugt, smag og hørelse. Ligeledes tager den sig af behandling og lagringen af hukommelse.

• Nakkelap (baglap/occipitallap): Sidder i bageste del af hjernen lige over lillehjernen. Denne del opfanger og fortolker synsindtryk.

Lillehjernen (cerebellum) tager sig af de mest basale funktioner som balance, motorisk koordinering og muskelsamarbejde. Den er forbundet med resten af hjernen og modtager informationer fra øjne, ører og muskler. Lillehjernen har især betydning for vores finmotorik – f.eks. at gøre bevægelserne bløde. Lillehjernen står også for lagringen af motorisk lærte ting.

http://www.biotechacademy.dk/Projektarbejde/Drughunters/kort_introduktion_til_hjernens_fysiologi_og_funktion
19 JUNI 2018