Videnskabsministeriet

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ansvaret for universitetsuddannelser, forskning, innovation, informationsteknologi og telekommunikation i Danmark.
Ministeriets rolle med at fremme landets forskningsaktiviteter varetages af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Styrelsen hjælper bl.a. med at udarbejde de prioriteringer, der er nødvendige for at nå de politiske mål om at skabe et videnssamfund på højt niveau.
Som en del af målene om formidling af forskning uddeler Forsknings- og Innovationsstyrelsen hvert år støtte fra tips- og lottomidlerne til initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter.
Støtten er særligt tiltænkt projekter, hvor formidlingen stilles gratis til rådighed og dækker almene interesser.
Beløbet i puljen udgør 0,39 pct. af de samlede tips- og lottomidler (2008), som stammer fra overskuddet fra Danske Spil. Puljen er på ca. 5,5 mio. kr. og dermed en meget lille andel af styrelsens årlige uddelinger.

Under Forsknings- og Innovationsstyrelsen findes en række store forskningsråd. Rådene bevilger støtte til forskning af forskellig karakter og vejleder politisk om forskningsstrategier og rammebetingelserne for forskning. Styrelsen beskæftiger sig også med internationalt forskningssamarbejde. Aktiviteterne indenfor forskningsformidling omfatter udover tips- og lottomidlerne koordination af Forskningens Døgn og websitet Videnskab.dk m.m.

Læs mere generelt om tipsmidlerne på www.tipsmidler.dk og om Forsknings- og Innovationsstyrelsen på www.fi.dk.

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/samarbejdsorganisationer/videnskabsministeriet
19 JUNI 2018