Novo Science Ambassadør

I samarbejde med Novo Science Ambassadør ordningen, er medlemmerne på Biotech Academy klar til at rejse ud på de danske
nsa_logo_385.jpg
gymnasier, HTX'er og grundskoler for at holde foredrag om det at læse bioteknologi. Der vil naturligvis også være mulighed for, at vi fortæller om Biotech Academys projekter og en konkret case fra dette område. F.eks. ville et foredrag om infektionsmikrobiologi med fokus på f.eks. kolera være en naturlig forlængelse af et forløb, hvor klassen har arbejdet med vores undervisningsmateriale om Bakterier, vira og antibiotikaresistens. Vi vil garantere, at eleverne vil møde et begejstret ungt menneske, som ikke er så meget ældre end dem selv, og at de får indtryk af den mangfoldighed af muligheder for personlig udvikling og udfoldelse, der kan knyttes til en karriere inden for bioteknologisk, medicinsk og fødevareorienteret forskning.

Det er gratis at få besøg af en Novo Science Ambassadør. Du forpligter dig til at kontakte foredragsholderen inden foredraget og aftale nærmere om foredragets indhold og at sørge for, at eleverne er fagligt forberedte til foredraget. Vi tager ikke kun ud til klasser, der har været gennem et at vores undervisningsforløb, men afholder også foredrag der ikke ligger i forlængelse af et af vores aktuelle undervisningsprojekter eksempelvis foredrag om bioetik eller multiresistens. Er der nogle i klasserne der er blevet inspireret af vores undervisningsmateriale, jamen så vil vi gerne være der til at hjælpe dem videre enten gennem besøg på DTU Systembiologi eller ved at skabe kontakt til relevante virksomheder.

Søg i det online foredragskatalog og bestil en foredragsholder

Novo Science Ambassadørerne er rekrutteret fra Novo Scholarship programmet, som hvert år uddeler mere end to millioner kroner i legater til de bedste specialestuderende. For at stimulere interessen for natur- og sundhedsvidenskab i folkeskolen og gymnasiet, har Novo Nordisk og Novozymes oprettet et korps af unge science ambassadører som er parate til at holde foredrag om deres erfaringer som 'forskerspirer' og om hvorfor netop deres videnskabelige område er spændende.http://www.biotechacademy.dk/OmBA/samarbejdsorganisationer/nsa
19 JUNI 2018