Pi Westi Bondegaard

Projektudvikler på Bionik
Læser til daglig på bacheloruddannelsen Bioteknologi.

Hvorfor bioteknologi?
Naturvidenskabens mange grene har altid fanget min interesse, og jeg valgte derfor en linje på gymnasiet med matematik og fysik på højniveau. Det blev dog klart for mig, at det er biologi på celleniveau, jeg virkelig brænder for. På bioteknologi-linjen på DTU bliver fag som matematik, fysik og kemi kombineret med netop forskellige områder inden for cellebiologi, så det er den helt rigtige uddannelse for mig. Gennem mine nu to år med bioteknologi er jeg kun blevet mere og mere fascineret af, hvor smarte og komplekse mekanismer naturen har udviklet i levende organismer, samt hvordan man kan finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger ud fra viden om netop dette.

Faglige interesser
Inden for bioteknologien er der et hav af spændende felter, alt fra molekylær mikrobiologi til fermenteringsteknologi og til bioinformatik, som alle interesserer mig meget. Særligt fascineret er jeg af de utrolige egenskaber og den store diversitet, som levende organismer har udviklet. For eksempel finder jeg bakteriers evne til at registrere populationens densitet via signalstoffer – dette kaldes ’quorum sensing’ – virkelig spændende. Sygdomsfremkaldende bakterier benytter ofte denne mekanisme, så de først angriber værten, når populationen er stor nok. Viden omkring ’quorum sensing’ vil derfor blandt andet kunne bruges i udviklingen af nye former for medicin, evt. som en mulig erstatning for antibiotika. I det hele taget synes jeg, at det er interessant, hvordan bioteknologien kan give os løsninger, som kan hjælpe mennesket og miljøet på en bæredygtig måde.

Mit arbejde for Biotech Academy
Jeg skriver et undervisningsprojekt under det overordnede emne ’biomimik’ – altså hvordan levende organismer kan inspirere os til udvikling af nye produkter til gavn for samfundet. Herunder handler mit projekt mere specifikt om levende organismer, som har tilpasset sig ekstreme miljøer. Jeg vil især beskrive ekstremofile bakterier og bjørnedyr, og hvordan man kan udnytte viden om netop disse organismer til at løse nogle af samfundets udfordringer.


http://www.biotechacademy.dk/OmBA/omos/piwe
19 AUGUST 2017