Joachim Johansen

Arrangør af Biotech Academy Camp 2015

Hvorfor Teknisk Biomedicin?
De naturvidenskabelige fag som biologi og kemi har altid fanget min interesse. I gymnasiet opdagede jeg en særlig interesse for læren omkring menneskekroppen og sundhed. Som ung gymnasieelev fandt jeg det motiverende at kunne beskrive dagligdags scenarier som hvorfor vi ikke er syge hele tiden eller hvorfor vi får tømmermænd af alkohol. I SRP skrev jeg om sygdommen ’depression’ og den hormonelle ubalance. Fordybelsen og specialisering omkring mit emne var min favorit tid som gymnasieelev, men jeg ønskede mere end blot at forstå problemstillingen, jeg ønskede også at finde en løsning på problemet. Derfor var der ingen tvivl om at jeg skulle starte på en løsningsorienteret videregående uddannelse med fokus på sundhed.
Civilingeniøruddannelsen Teknisk Biomedicin eller ’Human Life Science Engineering’ på DTU blev min første prioritet, særligt pga. dens umiddelbare fokus på lægemidler og idéen om at udvikle sundhedsfremmende produkter. Som ingeniørstuderende, sætter jeg pris på det analytiske og løsningsorienterede fokus der prioriteres på DTU, men også den spændende tværfaglighed som eksisterer mellem fagene, eksempelvis kombinationen af moderne bioteknologi og immunologi med henblik på udviklingen af lægemidler.

Faglige interesser
Kroppens utrolige biokemiske mekanismer og hvordan den kan manipuleres ved brug af moderne lægemidler finder jeg dybt fængslende og inspirerende, samt læren om immunologi og hvorledes en mikroorganisme såsom bakterie eller virus er i stand til at påvirke en krop ud i sygdomstilstande. Som en løsningsorienteret person er det især de bioteknologiske metoder som har gjort et stort indtryk. Anvendelsen af cellefabrikker til lægemiddeludvikling er for mig en interessant tilgang med stort potentiale, især indenfor medicinalindustrien. Produktionen af rekombinante proteiner i stedet for traditionel udvikling af medicin eller til lægemiddeludvikling er eksempler på innovative og smarte løsninger i en konstant udviklende industri.
Min ambition er at være med på fronten af denne industri en dag, enten ved brug af de nuværende metoder eller ved at tage del af en innovativ og kreativ løsning på f.eks. en indviklet sygdom.  

Mit arbejde for Biotech Academy
Siden januar 2015 har jeg været koordinator for Biotech Academy Camp 2015. Min rolle som koordinator involverer søgning af fondsstøtte, planlægning og koordinering både før og under Campens afholdelse, men også tage kontakt til relevante virksomheder og forskere. Derudover er det også koordinatorens ansvar at udvikle undervisningsmaterialet og eksperimenterne som ligger basis for Campen. Sammen med den anden koordinator af Biotech Academy Camp 2015, Christina Hansen, er vi ansvarlige for at det høje faglige niveau og den professionelle udførelse af projektet opretholdes. Dette sikrer en fremtidig øget interesse for bioteknologi hos de danske gymnasieelever og en fantastisk mulighed for at udfordre eliten.    

 

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/omos/joacj
19 AUGUST 2017