Emma Holsey Kristiansen

Projektudvikler på BioStriben

Læser på bacheloruddannelsen Teknisk Biomedicin og starter på kandidatuddannelsen Bioteknologi d. 1. februar.

Hvorfor Teknisk Biomedicin?
Hvad sker der når kroppen arbejder, bliver syg eller udsættes for usund kost? Det var nogle af de spørgsmål jeg synes var spændende, da jeg skulle vælge uddannelse. I gymnasiet var jeg især interesseret i biologi, matematik og idræt. Jeg valgte derfor at søge ind på Teknisk Biomedicin, DTU hvor jeg sidenhen har oplevet en god kontakt mellem studerende, forskere og erhvervslivet.

Gennem min bachelor i Teknisk Biomedicin har jeg været vidt omkring, bl.a. i mit arbejde med forskellige projekter, hvor et af dem har omhandlet præ- og probiotikas indflydelse på tarmens bakterier og hvordan de kan have en forebyggende effekt på livstilssygdomme, som fedme og diabetes.

Faglige interesser
Jeg er fascineret af hvordan mikroorganismer påvirker os i vores dagligdag, både i den raske og syge krop. Netop nu arbejder jeg på mit bachelorprojekt i samarbejde med Statens Serum Institut. Her får lov at arbejde på et rigtigt projekt, der indebærer forsøg med mus i laboratoriet. Jeg undersøger hvordan forskellige vacciner mod tuberkulose virker og hvordan Mycobacterium tuberculosis påvirker deres immunsystem. Dette giver mig rig mulighed for at dykke ned i et fagligt projekt, fordybe mig og formidle videnskabelig forskning på en spændende måde.

Jeg synes det er vigtig at den videnskabelige viden formidles på en spiselig måde, så den bliver forståelig for andre. Det er vigtigt at den viden omsættes og kobles til aktuelle nyheder og etiske dilemmaer i samfundet.

Derudover er det spændende at få lov at lave eksperimentelt arbejde i et laboratorium og derefter bruge nogle af de analytiske og statistiske værktøjer jeg har lært til analysering af data.

 

 

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/omos/ehok
19 AUGUST 2017