Christina Hansen

Arrangør af Biotech Academy Camp 2015

Læser til daglig på kandidatuddannelsen Bioteknologi og har en bachelorgrad i Bioteknologi fra DTU. 

Hvorfor Bioteknologi?

Ved at have studeret Bioteknologi på DTU i knap 4 år, har jeg opdaget, at der sjældent går en dag uden, at man lærer noget nyt eller forbløffes over hvor smarte og komplekse mekanismer, der ligger til grund for biologiens egne systemer.

Jeg har altid været meget videbegærlig og nysgerrig, hvilket heldigvis ledte til opdagelsen af, hvor enormt sofistikeret naturen er og hvor utrolig raffinerede løsninger, den leverer. Med denne erkendelse voksede trangen til at lære mere; ikke blot ved at iagttage men ved at udnytte teknologien til at se nye sammenhænge og konstruere og udvikle bio-baserede løsninger med anvendelsespotentiale for samfundet.  

Da bioteknologien stadig er en ung videnskab, har vi endnu kun belyst en brøkdel af livet og dets organismer. Jeg tror fuldt og fast på, at dén vil være svaret på mange af de problemer og udfordringer, vi møder i den moderne verden i forbindelse med eksempelvis lægemidler, fødevarer og energi. Dét man ved at finde, efterligne, modificere og optimere naturens egne løsninger i levende organismer kan producerer billigere, mere effektivt og bæredygtigt er ikke blot dybt fascinerende, det er ganske enkelt vejen frem.

Faglige interesser

Bioteknologi er et uhyre bredt felt, og jeg er at betegne som en bioteknologisk generalist med et blødt punkt for mange forskellige grene. Af nogle få vil jeg blandt andet nævne immunologien, hvor et særdeles komplekst system og samspil mellem celler og proteiner formår ikke blot at værne kroppen mod pathogener men også at træne den i at genkende og bekæmpe dem. Immunsystemet kan hjælpes godt på vej af vacciner, hvis udvikling og virkning jeg finder enormt spændende og anser som meget vigtigt i den fremtidige bekæmpelse af infektionssygdomme. I sammenhæng med både immunologi og vacciner fattede jeg under mit udvekslingsophold ved San Francisco State University i 2014, stor interesse for vira, herunder især HIV, deres infektion af mennesker, samt hvordan de bekæmpes. Generelt er brugen af bioteknologiske metoder til udvikling af moderne lægemidler vanvittig fascinerende. Ligeså er kombinationen af matematik, statistik og store biologiske datamængder, der igennem bioinformatikken gør os i stand til at se sammenhænge og lave forudsigelser, som ikke var mulige for blot få år siden.

Mit arbejde for Biotech Academy

For mig er det vigtigt at få formidlet, hvorfor fremtiden ligger inden for bioteknologi og måske endda afmystificere den i forsøget på at skabe interesse for feltet hos min egen og yngre generationer. Mange ved slet ikke, hvilke muligheder vi er i stand til at udnytte – de er måske endda fejlinformerede og har en fejlagtig opfattelse af bioteknologiens potentialer. Helt i tråd med denne ambition er jeg koordinator for Biotech Academy Camp 2015 – en camp som skal sikre en fremtidig øget interesse for bioteknologi hos de danske gymnasieelever, og i øvrigt er det en enestående mulighed for at udfordre eliten. 

Koordinatorrollen involverer søgning af midler fra fonde og firmaer, planlægning og koordinering både før og under campens afholdelse, samt kontakt til relevante virksomheder og forskere. Det er ligeledes koordinatorens ansvar at udvikle undervisningsmaterialet og eksperimenterne som er Campens grundlag.

Sammen med min med-koordinator, Joachim Johansen, er vi ansvarlige for at opretholde et højt faglige niveau samt søge for en professionel udførelse af projektet.

Jeg forventer, at Campen vil hjælpe deltagerne til at koble de forskellige områder af bioteknologien og give dem en anvendelsesorienteret tilgang til biologiske funktioner og processer.  Udover faglige kompetencer er det også mit håb, at deltagerne vil skabe sociale relationer på tværs af landet og møde ligesindet talent og engagement.

 

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/omos/chrish
23 AUGUST 2017