Aske Lykke Ejdrup

Koordinator og projektmanager Det Virtuelle Laboratorium 2015 -

Hvorfor bioteknologi?

Jeg har modsat mange af mine medstuderende, ikke altid haft primær interesse for naturvidenskab. Jeg havde aldrig en lærer i folkeskolen, der formåede at sætte min nysgerrighed i gang.  I 2010 søgte jeg derfor ind på en gymnasial retning med samfundsfag og idræt. Linjen blev aldrig oprettet, men det blev jeg aldrig fortalt, og jeg blev placeret i en klasse med bioteknologi. På introdagen begyndte min nye lærer at fortælle om bioteknologi; selvlysende bakterier, medicinproduktion og genmanipulering, jeg havde besluttet mig for at blive efter en time. Allerede næste dag havde jeg skiftet linje – og resten er historie.
Fem år senere læser jeg bioteknologi på 3. semester på Danmarks Tekniske Universitet, og har aldrig set mig tilbage siden den dag.

Faglige interesser

Inden for bioteknologien er det specielt den molekylære mikrobiologi der vækker min interesse. Det er konceptet med at kunne gå ind og ændre i en celles arvemateriale for at ændre på dens fysiske egenskaber, der har fascineret mig. Jeg har i laboratoriet arbejdet en del med analyse argininbiosyntesen og de gener der er knyttet til produktion af den essentielle aminosyre. Det har involveret bl.a. destruktion af gener for efterfølgende at lappe dem igen, med henblik på at få en større indsigt i deres placering, funktion, og opbygning.

Derudover har jeg en passion for at arbejde med mennesker. Samarbejde på tværs af fagområder, for at få mest muligt ud af et hold dygtige mennesker er en kunstart, og kræver både tillid, forståelse, overskud og tålmodighed – men hvis det hele går op i en højere enhed, kan resultatet være smukt.

Mit arbejde for Biotech Academy

Mit arbejde for Biotech Academy består i at koordinere videreudviklingen af Det Virtuelle Laboratorium. Helt konkret handler det om tilføjelsen af en række nye øvelser, samt integreringen af nogle helt essentielle bioteknologiske værktøjer, som PCR-maskinen og gel-elektroforesen. Udviklingen foregår i samarbejde med et talentfuldt hold af programmører, grafikere og fageksperter for at få det mest brugervenlige, og samtidig faktuelt korrekte virtuelle laboratorium, til daglig brug i undervisningen - eller så den nysgerrige elev kan gå på opdagelse i bioteknologiens verden på egen hånd.

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/omos/asly
19 AUGUST 2017