Alexandra Lauritsen

Projektudvikler på BioStriben

Læser til daglig på kandidatuddannelsen Bioteknologi og har en bachelorgrad i Bioteknologi fra DTU.

Hvorfor Bioteknologi?
Jeg har altid været glad for naturvidenskabelige fag som matematik, kemi og biologi, da man gennem disse fag har mulighed for at få svar på, hvordan verden omkring os fungerer. I løbet af folkeskolen og gymnasiet blev det klart for mig, at det særligt var, når undervisningen omhandlede biologi på celleniveau, at jeg sad tilbage fascineret og spændt på at lære mere.

Bacheloruddannelsen i bioteknologi på DTU virkede derfor oplagt for mig, da der her ville blive lagt vægt på tværfaglighed og en praktisk tilgang til undervisningen. Nu, hvor jeg har studeret bioteknologi i 2 år, er jeg kun blevet mere forundret over, hvor bredt mikroorganismers egenskaber strækker sig, og jeg har fået større indsigt i, hvor stor betydning de egentlig har for os mennesker – både som del af industrielle processer og som del af vores egne kroppe.

Faglige interesser
Et af de felter inden for bioteknologi, som interesserer mig mest er interaktionen mellem mikroorganismer og kroppen og hvordan man kan benytte deres egenskaber som led i behandling af sygdomme. Endnu en interesse er den analytiske del af bioteknologien i form af bioinformatik, som er et nyttigt redskab, der giver mulighed for at opdage sammenhænge, som ellers ville være vanskelige at finde eksperimentelt. Derudover synes jeg, at det er utroligt spændende, at genetisk variation har været med til at skabe den diversitet af organismer, som findes i dag. Nu har vi endda selv metoder til at udvikle en organismes egenskaber og herved fremme evolution eller tilføre den helt nye egenskaber, hvilket lukker op for alverdens spændende projekter.

 

 

Jeg leder efter bakteriofager
I laboratoriet i et forsøg på at finde nogle bakteriofager (virus der angriber bakterier).

På interrail i 2011
Hver ferie bliver brugt på rejser. Her er jeg på interrail i sommeren 2011.

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/omos/alza
23 AUGUST 2017