Anders Ellegaard Nielsen

Projektudvikler på BioStriben

Læser til daglig på bacheloruddannelsen Bioteknologi.

Hvorfor Bioteknologi?
Jeg har altid sat en ære i at interessere og engagere mig bredt. Jeg har en almen studentereksamen (STX) og kan ærligt sige, at jeg var lige så glad for de sproglige og humanistiske fag, som jeg var for de naturvidenskabelige. Når det så er sagt, har bioteknologien alligevel en særlig plads i mit hjerte. Bioteknologi er en bred videnskab med mange meget forskellige specialiseringer. For mit vedkommende var det især muligheden for at kombinere min interesse for biologi med min flair for matematik og systematik, der trak i retning af bioteknologien. Det bedste ved mit studie er, at jeg rent faktisk kan se en konkret anvendelse af det, jeg lærer. Jeg kan se, hvordan bioteknologien påvirker min hverdag, og jeg kan se, hvordan jeg, med min viden, vil kunne skabe værdi i samfundet.

Mit arbejde for Biotech Academy
Det er vigtigt for mig at formidle og afmystificere bioteknologien samt at sørge for, at min egen, men også de yngre generationer, bliver interesserede i bioteknologien, som er en videnskab, der med garanti kommer til at spille en stadigt større rolle i fremtiden. Mit projekt i Biotech Academy handler netop om at formidle og skabe interesse. Jeg arbejder på at udvikle små undervisningsvideoer, der skal formidle bioteknologiens mange forskellige emner. Forhåbentlig vil resultatet i sidste ende være en samlet række videoer, der kan bruges af folkeskoleelever, der undervises i bioteknologiske emner i biologiundervisningen, men også bruges af ambitiøse elever, der ønsker en dybere og bredere viden end den, der er pensum i folkeskolen.

Faglige interesser
Inden for bioteknologiverdenen interesserer jeg mig især for de emner, hvor systematisering af biologisk information er målet, altså emner som bioinformatik og ’omics’-videnskaberne. Men jeg kan og vil mere end bare bioteknologi, og jeg har altid sat en ære i at interessere mig bredt. Jeg interesserer mig også især for sprog og kultur, så jeg prøver sideløbende med mit studie at lære nye sprog og generelt fordybe mig i andre emner end kun de tekniskeemner.

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/omos/aell
19 AUGUST 2017