Projektforfattere

Her findes listen over de personer, der har udarbejdet hhv. grundskoleprojekterne og de gymnasiale projekter

 

Grundskoleprojekter

Den Grønne Revolution

  

 

 

Projektet er udarbejdet af Kristian Ejlsted.
Kristian læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Kristian her.

 

 

 Katrine Bentzon-Tilia er cand.mag. i engelsk og religion og arbejder som lektor på Nørre Gymnasium. Hun underviser i fagene; religion og engelsk. Hun har været sparingspartner for afsnittene; GMO og Etik. Hendes viden om religion og etik er blevet brugt til at forklare og anskueligøre problemstillingerne ved brugen af GMO.

 

 

 Jonas Højgaard er produktionsleder for landbaserede akvakulturer hos firmaet AKVA Group. Han er til daglig ansvarlig for den samlede drift i de landbaserede akvakulturer, hvor der hvert år bliver produceret tonsvis af fisk til bl.a. supermarkeder. Du kan høre mere om, hvordan AKVA Group forsøger, at producere fisk nok til den voksende befolkning i dette interview.

 

 

 Per Meyer Jepsen er ansat som Adjunkt ved Roskilde Universitet. Han beskæftiger sig især med den forskning, som vedrører brugen af vandlopper som foder i produktionen af fisk. Han er i tæt samarbejde med firmaet AKVA Group, hvor de forsøger at effektivisere dyrkningen af vandlopper til fiskeføde. Han er sparringspartner på afsnittet Den blå revolution.

 

 

 

Søren Laurentius Nielsen er ansat som Lektor ved Roskilde Universitet. Hans forskning ligger indenfor plantebiologi. Han har i en årrække beskæftiget sig med at optimere mikroalgers næringsindhold, så de bliver mere egnede som vandloppeføde, der senere kan indgå som foder i akvakulturer. Han er sparringspartner på afsnittet Den blå revolution. Her kan du læse meget mere om, hvordan mikroalger indgår i produktionen af fisk nu og i fremtiden.

 

 

 

 

Karl R. Haxthausen har et år tilbage af sin kandidat på DTU i miljøteknologi. Han har beskæftiger sig med, hvordan vi kan bruge spildevand som en ressource, i stedet for at se det som et restprodukt. Herunder er han især interesseret i, hvordan vi kan benytte alger til rensning af spildevand og produktion af højværdistoffer. Han er sparringspartner på afsnittet Algebenzin fra spildevand.

   Per Møller er senior projektleder for udviklingstaben hos Kalundborg Kommune. Til dagligt arbejder han på Dansk SymbioseCenter, hvor de arbejder for at opnå en mere bæredygtig og CO2-neutral måde at håndtere industriens rest-strømme på. Per har især arbejdet med udnyttelse af industrielt spildevand. Han er sparringspartner for afsnittet Algebenzin fra spildevand.

 

 

Kamil Bakowski er ansat som PH.D. studerende i sektionen for molekylær plantebiologi på Københavns Universitet. Han arbejder til dagligt med mikroalger, som eksempelvis Chlamydomonas reinhardtii, hvor han undersøger, hvordan mikroalger kan bruges til at producere stoffer, som bl.a. kan bruges i medicin eller direkte som bæredygtigt brændstof. Kamil har været sparringspartner på afsnittet Kræftmedicin fra alger, og det er samtidigt ham, der står for at fremstille de alger, som I bruger i forsøget Algedråber og fotosyntese.

 

 

 Lars Jørgensen er ansat hos Agrotech, som er en del af Teknologisk Institut. Han arbejder til daglig bl.a. med at designe og udføre forsøg med mikroalger i stor skala. Han arbejder tæt sammen med forskere fra Roskilde Universitet og Københavns Universitet, hvor de eksempelvis undersøger, hvorledes man kan optimere produktionen af kræftmedicin i mikroalger. Han er sparringspartner på afsnittene Kræftmedicin fra alger og Superalger redder klimaet.

 

 

 

Mickey Gjerris er oprindeligt uddannet som teolog, men han arbejder i dag som Lektor i bioetik ved Københavns Universitet. Han er desuden foredragsholder, forfatter, debattør og medlem af Det Etiske Råd. Han er sparringspartner på afsnittene GMO og Etik og så kan du også opleve ham i et interview, hvor han bl.a. fortæller om de etiske problemstillinger ved brugen af GMO.

 

 

 Agnieszka Janina Zygadlo Nielsen er ansat som Adjunkt i sektionen for molekylær plantebiologi på Københavns Universitet. Hun arbejder til daglig på forskellige forskningsprojekter. Heriblandt arbejder hun i øjeblikket på et projekt, hvor forskerne forsøger, at koble fotosyntesen på produktionen af bestemte højværdistoffer (som du kan læse mere om i afsnittet Kræftmedicin fra alger). Hun har især været sparringspartner på forsøget Algedråber og fotosyntese, og hun har hjulpet med at optimere det, således at det kunne bruges i folkeskolen og på gymnasiet.

 

 

Kroppen og kosten

 

 

 

Projektet er udarbejdet af Sebrina Thyssen.
Sebrina læser til civilingeniør i Teknisk Biomedicin.
Læs mere om Sebrina her.

 

 

Ekstremt liv

 

 

 

Projektet er udarbejdet af Pi Westi Bondegaard.
Pi læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Pi her.

  Mariane Schmidt Thøgersen er postdoc på Danmarks Tekniske Universitet på Institut for Systembiologi. Hun arbejder til dagligt med marine bakterier – både med hvordan sygdomsfremkaldende bakterier kan hæmmes af andre bakterier, og hvordan man generelt kan udnytte bakteriernes aktive stoffer i bioteknologiske processer. Mariane har tidligere været ansat på Københavns Universitet, hvor hun deltog i et stort projekt om Ikka-søjlerne, hvor bl.a. bakterierne, der lever i søjlerne, og deres kuldeaktive enzymer blev undersøgt og beskrevet. Hun er desuden medstifter af virksomheden ColdZymes Aps, der netop arbejder med at udvikle og kommercialisere enzymer fra Ikka-søjlerne.
Mariane Schmidt Thøgersen har været sparingspartner på materialet om ekstremofile bakterier.
   Reinhardt Møbjerg Kristensen har siden 1996 været professor ved Statens Naturhistoriske Museum. Gennem hele sin forskningskarriere har han arbejdet med bjørnedyr og undersøgt deres særlige overlevelsesevner. I 2007 var Reinhardt blandt andet med til at sende bjørnedyr ud i rummet. Derudover har han opdaget tre nye mikroskopiske dyregrupper, nemlig Korsetdyr, Ringbærere og Kæbedyr. Kæbedyret blev fundet på Vestgrønland og er en af de største zoologiske opdagelser i nyere tid.
Reinhardt Møbjerg Kristensen har været sparingspartner på materialet om bjørnedyr.

 

 

Fermentering

   Projektet er udarbejdet af Astrid Zedlitz Johansen.
Astrid læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Astrid her.

 

 

Derfor får du allergi

   Projektet er udarbejdet af Carola Heesemann.
Carola læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Carola her.

 

 

Bakterier, vira og antibiotikaresistens

 

 

 

Projektet er udarbejdet af Pernille Schiødt Vase. Du kan læse mere om Pernille her.

 

 

Enzymer

Cecilia Engel Thomas   Projektet er udarbejdet af Cecilia Engel Thomas. Læs mere om Cecilia her.

 

 

Træning

 

 

 

Projektet er udarbejdet af Mathilde Bolding Andreasen.

 

 

Jagten på den vilde bakterie

   Projektet er udarbejdet af Anders Bech Bruntse.
Anders har en bachelorgrad i International Business og læser nu til civilingeniør i Systembiologi.
Læs mere om Anders her.

 

 

Gymnasiale Projekter

Projektforløb om Diabetes

   Projektet er udarbejdet af:
Niklas Ladegaard Andersen og Gustav Lindved
Niklas og Gustav læser Bioteknologi på Danmarks Tekniske Universitet.

 

 

Diabetes

  Projektet er udarbejdet af Kamille-Amalie Bahn, som læser medicin på Københavns Universitet. Læs mere om Kamille her.
 

Projektet er udarbejdet af Simon Glerup Kristensen, som læser medicin på Københavns Universitet. Læs mere om Simon her.

  Projektet er udarbejdet af Thomas Irgens Hansen, som læser medicin på Københavns Universitet. Læs mere om Thomas her.
 

 

 

Sofie Hædersdal har været sparingspartner på dette projekt. Læs mere om Sofie her.

 

Ekstremt liv

 

 

Projektet er udarbejdet af Pi Westi Bondegaard.
Pi læser til civilingeniør i Bioteknologi.
Læs mere om Piher.

Mariane Schmidt Thøgersen er postdoc på Danmarks Tekniske Universitet på Institut for Systembiologi. Hun arbejder til dagligt med marine bakterier – både med hvordan sygdomsfremkaldende bakterier kan hæmmes af andre bakterier, og hvordan man generelt kan udnytte bakteriernes aktive stoffer i bioteknologiske processer. Mariane har tidligere været ansat på Københavns Universitet, hvor hun deltog i et stort projekt om Ikka-søjlerne, hvor bl.a. bakterierne, der lever i søjlerne, og deres kuldeaktive enzymer blev undersøgt og beskrevet. Hun er desuden medstifter af virksomheden ColdZymes Aps, der netop arbejder med at udvikle og kommercialisere enzymer fra Ikka-søjlerne.
Mariane Schmidt Thøgersen har været sparingspartner på materialet om ekstremofile bakterier.
Reinhardt Møbjerg Kristensen har siden 1996 været professor ved Statens Naturhistoriske Museum. Gennem hele sin forskningskarriere har han arbejdet med bjørnedyr og undersøgt deres særlige overlevelsesevner. I 2007 var Reinhardt blandt andet med til at sende bjørnedyr ud i rummet. Derudover har han opdaget tre nye mikroskopiske dyregrupper, nemlig Korsetdyr, Ringbærere og Kæbedyr. Kæbedyret blev fundet på Vestgrønland og er en af de største zoologiske opdagelser i nyere tid.
Reinhardt Møbjerg Kristensen har været sparingspartner på materialet om bjørnedyr.

 

 

Lægemiddeludvikling

  Projektet er udarbejdet af Katja Kuhr.Katja læser til daglig medicin. Læs mere om Katja her.
  Projektet er udarbejdet af Jannick Friis Larsen. Jannick har tidligere læst til civilingeniør i Anvendt Kemi på DTU Kemi. Læs mere om Jannick her.
  Det Virtuelle Laboratorium 2.0 er udviklet af Patrick Gadd. Patrick læser til civilingeniør i Sofwareteknologi på DTU. Læs mere om Patrick her.

 

 

Alkohol og Stoffer

   Projektet er udarbejdet af Kristian Jensen, som til daglig læser civilingeniør i Bioteknologi på DTU Systembiologi. Læs mere om Kristian her.
   Projektet er udarbejdet af Mikkel Baumann, tidligere har læst til civilingeniør i Miljøteknologi på DTU Miljø. Læs mere om Mikkel her.

 

 

Malaria

 

 

 

Projektet er udarbejdet af Julie Aaberg Lauridsen.
Julie læser medicin på Københavns Universitet.
Læs mere om Julie her.

 

 

 

Dan Ploug Christensen har været sparringspartner på materialet. Læs mere om Dan her.

 

 

Immunologisk Bioinformatik

 

 

Projektet er udarbejdet af Isa Kirk.
Isa begyndte på DTU Systembiologi i 2007, har en bachelor i Bioteknologi og læste kandidat i Engineering of Systems Biology.
Læs mere om Isa her.

 

 

Moderne genteknologi

 

 

Projektet er udarbejdet af Peter Rugbjerg. Peter er civilingeninør fra DTU. Læs mere om Peter her.

   Jesper Vind er Senior Science Manager og arbejder med at forbedre enzymer hos Novozymes. Jesper har været sparringspartner på denne artikel. Læs mere om Jesper her.

 

 

Sundhedsfremmende bioaktiv kost

 Eva Roitmann  Projektet er udarbejdet af Eva Roitmann.

Eva er i dag færdig som civilingeniør i Bioteknologi fra DTU og har en bachelor i Human Life Science fra DTU.
Læs mere om Eva her.

 

 

Elektrofysiologi

   Projektet er udarbejdet af Louise Løcke Laursen. Louise har læst på DTU elektro og er færdiguddannet civilingeniør. Læs mere om Louise her.

 

 

Mennesket på en DNA-mikrochip

 

 

Projektet er udarbejdet af Simmi Gehani, der er  civilingeniør i Bioteknologi og Ph.D i kræftforskning. Læs mere om Simmi her.

 

 

Projektet er udarbejdet af Andreas Laustsen, der er civilingeniør i Sundhed og Produktion. Læs mere om Andreas her.

 

 

Paul E. G. Kristjansen er uddannet læge, PhD, Dr.Med og arbejder som Project Vice President på Novo Nordisk A/S. Læs hans profil her.

 

 

Anne Katrine Duun-Christensen har været med til at validere denne artikels indhold. Anne Katrine er Ph.D.-studerende på Institut for Informatik og Matematisk Modellering i Statistik sektionen på Danmarks Tekniske Universitet.

   Ole Thastrup er adj. professor på Københavns Universitet og CEO for firmaet 2cureX. Læs mere om Ole her.

 

 

Svampe laver din ost

   Projektet er udarbejdet af Julie Nilsson.

Julie læste til civilingeniør i bioteknologi. Se hendes profil her.
   Kristian Fog Nielsen er lektor ved DTU Systembiologi og arbejder med mikrobiologi og analytisk kemi. Kristian har assisteret ved udarbejdelsen af projektetSvampe laver din ost.
Læs mere om Kristian her
   Jens Christian Frisvad er professor ved DTU Systembiologi og arbejder med svampe og deres kemiske diversitet. Jens har assisteret ved udarbejdelsen af øvelsen til Svampe laver din ost.
Læs mere om Jens her

 

 

Stamceller og helbredelse af diabetes

 

 

Projektet er udarbejdet af Mads Bonde. Mads er færdig som civilingeniør i Bioteknologi og tager nu en Ph.D. på DTU. Læs mere om Mads her.

 

 

Allan E. Karlsen er Vice President for Diabetes Biologi-afdelingen hos Novo Nordisk og har været sparringspartner på denne artikel. Læs mere om Allan her.

   Ole D. Madsen er forskningsdirektør på Hagedorn research institute der er en del af Novo Nordisk. På Hagedorn forskes i at helbrede diabetes ved at gendanne betacellerne der er døde i diabetespatienter, med særlig fokus på stamcelleterapi.
[Se Oles profil].
   Mattias Hansson arbejder som projektleder og forsøger at styre differentieringen af stamceller til insulin-producerende beta-celler for Novo Nordisk
[Se Mattias' profil]
   Lise Holst er bioetikchef hos Novo Nordisk. Hun arbejder med at finde de mest optimale løsninger på en række etiske dilemmaer samt at sikre en ansvarlig adfærd i forbindelse med forskning.
[Se Lises profil]

 

 

Biologiske katalysatorer forbedrer brødet

 

  Projektet er udarbejdet af Luise C. Kristiansen. Luise har en bachelor i Human Life Science Engineering og en master i Matematisk Modellering og Computing.
   Rie Mejdal er uddannet kemiingeniør fra DTU og arbejder som Application Specialist hos Danisco. Hun har været sparringspartner på denne artikel. Læs mere om Rie her.
 

 

Thomas Blicher har lavet figurerne af de tredimensionelle enzymstrukturer på denne side. Thomas er lektor på Center for Biologisk Sekvensanalyse ved Institut for Systembiologi. Læs mere om Thomas her.

 

 

Susanne Jacobsen var lektor ved Institut for Systembiologi, DTU. Susanne arbejder med enzymer og proteiner i korn og har været sparringspartner på denne artikel.

 

 

Find fremtidens antibiotika

   Projektet er udarbejdet af Emma Christine Jappe. Emma læser til daglig civilingeniør i Anvendt Kemi. Læs mere om Emma her.

 

 

Fra Darwin til bioteknologi

  Projektet er videreudviklet af Jesper Foldager. Jesper har læst til civilingeniør på DTU på kandidatretningen Systembiologi. Læs mere om Jesper her.

 

 

Projektet er udarbejdet af Juliane C. Thøgersen. Juliane er færdig som civilingeniør i Bioteknologi fra DTU.

 

 

Hans Henrik Stærfeldt er ansat ved Center for biologisk sekvensanalyse, DTU. Hans Henrik har været sparringspartner på denne artikel. Læs mere om Hans Henrik her.

   Preben Nielsen er science manager
på Novozymes. Preben har været med til udviklingen af dette undervisningsprojekt og især forsøget Isolering af cellulaseproducerende bakterier.
Læs mere om Preben her

 

 

Immunforsvaret og biologisk krigsførelse

 

 

Projektet er udarbejdet af Anne Louise Frost og opdateret af Anders Handrup Kverneland. Anne Lousie blev civilingeniør i Bioteknologi i 2008. Se Anne Louises profil her.

 

Projektet er udarbejdet af Anne Louise Frost og opdateret af Anders Handrup Kverneland. Anders studerer medicin på Københavns Universitet. Se Anders' profil her.

  Ib Søndergaard er medlem af Research Council ved Institut for Systembiologi og har været sparringspartner på denne artikel. Se Ibs profil her.
   Henriette Schjønning Nielsen har været sparringspartner på denne artikel. Se Henriettes profil her.
   Peter Sejer Andersen er Senior Scientist hos Symphogen A/S og har været sparringspartner på denne artikel. Se Peters profil her.
   Martin Ørgaard har været sparringspartner på denne artikel. Se Martins profil her.

 

 

Fra halm til bioethanol, en bioteknologisk udfordring

  Projektet er udarbejdet af Simon Guldberg Poulsen.
Simon er i dag færdig som civilingeniør i Bioteknologi. Læs mere om Simon her.
   Charles Nielsen er leder af Forskning og Udvikling.
Ingeniør, økonom og major af Reserven DONG Energy A/S Generation
   Jan Larsen er senioringeniør i DONG Energy og har været sparringspartner på denne artikel. Se Jans profil her.
   Niels Henriksen er direktør for DONG Energys bioethanoldatterselskab Inbicon. Se Niels' profil her.
   Maj Østergaard Petersen er forsker hos DONG Energy og har været sparringspartner på denne artikel. Se Majs profil her.
   Frank Krogh Iversen er projektingeniør i DONG Energy og har været sparringspartner på denne artikel. Se Franks profil her.

 

 

Øl

   Projektet er udarbejdet af Kristine Marie Jessen
Kristine er i dag færdig som civilingeniør i Bioteknologi fra DTU. Læs mere om Kristine her.

 

 

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/Projektforfattere
19 JUNI 2018