Faglige vejledere

Biotech Academys mål er at kunne tilbyde undervisningsmateriale af høj kvalitet, der rammer netop de behov som undervisere i naturfagene på gymnasier og HTX har. Derfor har projektet løbende søgt faglig vejledning hos Carl P. Knudsen, rektor på Helsingør Gymnasium og formand for Danske science gymnasier og Anne Krarup undervisningsministeriets fagkonsulent i biologi. 

Derudover udvikles alle undervisningsprojekter i samarbejde med udvalgte testgymnasier. Lærerne på disse gymnasier gennemlæser materialet inden det testes på eleverne i deres klasser og først efter tests og tilretninger offentliggøres projekterne.

Biotech Academy som eksemplarisk brobygningsprojekt

"At projekterne tager direkte udgangspunkt i det faglige indhold i læreplanerne og at den studerende kobles med konkrete virksomheders nyeste teknologi, gør Biotech Academy til et eksemplarisk brobygningsprojekt mellem gymnasierne, DTU Systembiologi og industrien. Inspirerende for både elever og lærere."

Anne Krarup
Fagkonsulent i biologi
Undervisningsministeriet

Danske Science Gymnasier og Biotech Academy carlpknudsen1.jpg

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag.

Netværket arbejder med udvikling af undervisningsmateriale bl.a. om moderne teknologi - i samarbejde med virksomheder og universiteter.

DASG ser med stor interesse på aktiviteterne i Biotech Academy. Vi deltager med glæde i den udvikling og afprøvning af undervisningsmateriale om bioteknologi, som Biotech Academy allerede har sat i værk, og vi har store forventninger til det fremtidige samarbejde.

Carl P. Knudsen
Rektor, Helsingør Gymnasium
Formand for DASG

Oplevelserne som testgymnasie

karinfrykman.jpgJeg deltog sammen med 3.g bio højniveau 06-07 på Ordrup Gymnasium som testklasse for forløbet om antimikrobielle peptider. Inden selve forsøget havde vi brugt nogle timer på at læse og diskutere de tilhørende artikler, som eleverne synes var spændende, da de jo blev præsenteret for noget ny forskning fra den virkelige verden. Samtidig fik de mulighed for at bruge teorien fra biologibøgerne og de så konkret hvordan man kunne komme videre herfra. Jeg oplevede nogle engagerede elever som efter at have været lidt søgende i starten af forløbet følte at de fik godt styr på det i forbindelse med rapportskrivningen. Som lærer synes jeg det var en spændende ny måde at lave elevforsøg på.


Karin Frykman
Lektor i Biologi
Ordrup Gymnasium 

Elevkommentarer – taget ud af rapporterne der afsluttede forløbet på Ordrup Gymnasium:

Emma: Jeg synes overordnet at dette projekt om antimikrobielle peptider har været utrolig lærerigt. Vi er gået meget i dybden med emnet, hvilket har medført at det har været sværere end andre emner vi har gennemgået. Dog har det også været sjov at gå så meget i dybden og få en stor viden om AMP. Projektet på internettet har været spændende og jeg har nydt at få et indblik i hvordan forskerene analyserer tingene ”i den virkelige verden” og ikke bare høre om det i klasseværelset... altså et godt projekt!

Kristine: At skrive selve opgaven har ikke været vanskeligt, da vi i klassen har gennemgået forsøget nøje, og fået svar på vores spørgsmål. Jeg synes heller ikke det var indviklet at lave forsøget, men til gengæld var det svært at forstå, hvorfor man skulle gøre som man gjorde. Det der stod i vejledningen kunne måske stå på en lidt mere overskuelig måde, og det kunne også være bedre formuleret. Da man havde forstået hvad det hele gik ud på, var det dog spændende og fascinerende.

Formålet med dette forsøg var at finde et antimikrobielt peptid (AMP) fra en given DNA streng. Dette må siges at være lykkedes - se blot det flotte billede af mit AMP under resultatafsnittet. Derudover var formålet, at lære at bruge bioinformatiske værktøjer. Dette har jeg lært, og efter at have lavet forsøget igen derhjemme, er det blevet meget lettere og hurtigere at udføre. Alt i alt må man sige, at det har været et meget vellykket eksperiment.

Mathilde og Thor: Vi har allerede tidligere beskrevet, hvad vi syntes der ikke var så vellykket.(uklarheder i beskrivelse af fremgangsmåden) Men udover det, syntes vi, at det var et spændende foredrag, der gav en god basisviden. Dertil et forsøg og en metode, som rent faktisk bliver anvendt af virkelighedens forskere. Efter gennemarbejde med opgaven sidder man rent faktisk med en aha-oplevelse. Idet at man forstår, hvad man har lavet i forsøget.

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/Biotech-Academy/fagligvejledning
19 JUNI 2018