Biostribens emner 


Basal kemi 

I dette emne får du en introduktion til grundlæggende kemiske principper. De ting, du lærer her, vil du kunne bruge i både kemi, biologi og bioteknologi.

Enheden mol       Afstemning af reaktioner       Mængdeberegning 1

Mængdeberegning 2


Biokemi 

Igennem disse videoer kan du få styr på livets kemiske bestanddele. Det er her, du kan få svar på spørgsmål som: 'Hvad er kulhydrater?', 'Hvad er protein?', 'Hvad er DNA?' og meget mere.

Velkommen til Biokemi       Mono og disakkarider       Polysakkarider       Proteiner: Aminosyrer

Proteiner: Polypeptider       Enzymer       Nukleotider       Opbygningen af DNA       Triglycerider

Fosforlipider

 

 
Biokemiske processer

Cellefabrikker og fermentering       Fermenteringstanken       Næringsstoffer og medie 

Tre typer fermentering       Mikroorganismers vækstfaser       Introduktion til prokaryote og eukaryote celler 

Heat shock-proteiner       Homolog rekombination

 

 

 
Det centrale dogme 

Det centrale dogme er en af de grundlæggende læresætninger inden for molekylær biologi. Dogmet forklarer, hvordan informationen, der indeholdes i generne, bevæges fra et biologisk stof til et andet.

Det Centrale      Dogme Replikation       Transskription 

Translation

 Eksperimentielt arbejde

I dette modul lærer du om nogle af de eksperimentelle metoder, der ofte anvendes i bioteknologien.

PCR     ELISA       Gaskromatografi       Gelelektroforese       Gensplejsning       Northern blotting       
Real-time PCR       Sanger-sekventering       Southern blotting       Spektrofotometri       

Søjlekromatografi       Tyndtlagskromatografi      Western blotting      

Adskillelse af proteiner ved SDS-PAGE og isoelektrisk punkt

 

 


Menneskekroppen

I dette modul får du en introduktion til forskellige mekanismer, som er med til at styre vores krop og få den til at fungere. Du lærer bl.a. om, hvordan vi fordøjer vores mad, hvordan kroppen giver signaler ved hjælp af hormoner, og hvordan uønskede mikroorganismer bliver bekæmpet af vores immunsystem.

Fordøjelsessystemet       Hormonregulering       Kønshormoner

Immunforsvaret

 

 

 


Fotosyntesen

I dette modul får du en introduktion til fotosyntesen. Fotosyntesen er den proces, hvorved planter omdanner vand og kuldioxid til glukose og oxygen ved hjælp af energi fra solens lys. Denne egenskab er helt essentiel for livet her på Jorden, fordi den glukose, som planterne producerer, danner energigrundlaget for levende organismer.

Introduktion til fotosyntesen       Fotosyntesens lysprocesser       Calvins cyklus

 

 

 

Genetik

I emnet genetik kan du lære om gener og om nedarvning af genetisk information. Det er her du lærer at få styr på forskellene mellem de mange begreber, der knytter sig til genetikken. Det er også her du lærer om de grundlæggende regler for, hvordan genetisk information videregives til nye generationer.

DNA, Kromosomer & Gener       Gregor Mendel & Arvelighed       Mendels Love

Introduktion til genetik       Dominansforhold i nedarvning       Koblede gener      Kønsbunden nedarvning 

Hardy Weinberg-loven       
Genkort       Analyse af stamtræer

 

 

 


Mikrobiologi

Mikrobiologi handler om biologi på celleniveau. Her kan du lære om naturens mindste levende organismer og de fantastiske mekanismer, der får det hele til at fungere. Hvis du nogensinde har tænkt over, hvad en bakterie eller en virus egentlig er, så er dette det helt rigtige sted at finde svaret.

Prokaryoters Opbygning       Prokaryoters Vækst      Prokaryoters Funktion      Eukaryoters Opbygning

Mitose     Meiose       Eukaryoters Funktion       Opbygning af Virus      Reproduktion af Virus

Funktion af Virus

 

 

 


Neurologi

Neurologi er læren om nerver og kommunikation i og mellem nerver. Du lærer om hvordan nerveceller er bygget op, og om hvordan kroppen kommunikerer. Emnet er beregnet til biologi eller bioteknologi på A-niveau og kræver en god viden om celler og kræver også at du kender til visse kemiske principper.

Ligevægtspotential og Nernsts Ligning       Hvilemembranpotential og Na/K-pumpen 

Aktionspotentiale      Impulsledning       Synapser       Neuroreceptorer


http://www.biotechacademy.dk/E-Learning/biostriben/videoer
19 JUNI 2018