Eduforce

Eduforce består af en gruppe engagerede DTU studerende, som planlægger og udfører DTU Systembiologis undervisningsbesøg for gymnasie- og HTX- elever med interesse for bioteknologi, biomedicin og kemi. Eduforce er med til at bygge bro mellem gymnasiet og universitetet med inspirerende og fagligt udfordrende undervisning.

Formålet med Eduforce er at give gymnasieklasser mulighed for at udføre forsøg, som de ikke har mulighed for ude på gymnasierne. Derudover byder et besøg i Biotéket også på en oplevelse af livet på DTU både rent fagligt, men også socialt, da hele besøget afvikles af studerende der enten læser Bioteknologi eller Teknisk Biomedicin.

Eduforce startede i foråret 2011 som et projekt udviklet i tæt samarbejde med Biotech Academy. I spidsen for projektet stod Lene Krøl Andersen med en vision om at ”etablere et undervisningstilbud, hvor gymnasieklasser kan komme ud på Institut for Systembiologi, og modtage en hel eller halv dags undervisning inden for et bioteknologisk emne”. I dag drives Eduforce af DTU Systembiologi, men Biotech Academy er stadig meget engageret i ordningen.

Biotéket – kom og lav eksperimenter på DTU

I Biotékets lækre øvelseslaboratorier får gymnasieeleverne en hands-on oplevelse med bioteknologi, krydret med spændende foredrag om aktuelle emner i bioteknologiens verden. I øjeblikket findes der et undervisningstilbud i Biotéket: Test dit eget DNA. Tilbuddet indeholder både laboratorieøvelser, foredrag samt en rundtur på DTU.

Find de spændende øvelser i Biotéket her:

Junior Eduforce

Siden Eduforce blev startet er det vokset og omfatter nu også Junior Eduforce. Junior Eduforce består af bioteknologi-interesserede gymnasie- og HTX-elever, der får chancen for at virke som hjælpelærere ved undervisningsbesøgene i Biotéket. De uddannes til denne rolle af DTU’s EduForce Team.

Sagt om Eduforce, Talentudviklingschef ved DTU Systembiologi, Lene Krøl Andersen:

EduForce er et talentudviklende brobygnings-koncept, idet det skaber gode formidlingskompetencer samtidig med at begejstringen for naturvidenskaben spredes.  Eduforce er med til at løfte den almene naturvidenskabelige viden, og fremmer interessen for de naturvidenskabelige uddannelser. Jeg synes det er utrolig vigtigt at vi som universitet deltager aktivt i at lette overgangen fra gymnasium til videregående uddannelser, og at vi samtidig gør dette på en inspirerende og motiverende måde. Til dette formål hersker et vigtigt samarbejde mellem Biotech Academy og Bioteket. Biotech Academy er en fantastisk forening der er blomstret op blandt vores elite-studerende her på instituttet. De fungerer i et godt samspil med vores Eduforce-team og er kernen i vores udviklende talentmiljø her på DTU inden for bioteknologien**

Læs mere om Eduforce og Junior Eduforce her.

http://www.biotechacademy.dk/Bioindeks/EduForce
19 JUNI 2018