Neurologi

Neurologi er læren om nerver og kommunikation i og mellem nerver. Du lærer om hvordan nerveceller er bygget op, og om hvordan kroppen kommunikerer. Emnet er beregnet til biologi eller bioteknologi på A-niveau og kræver en god viden om celler og kræver også at du kender til visse kemiske principper. Emnet er bygget op således, at videoerne som regel skal ses i den rækkefølge, de står i, i menuen til højre.

Ligevægtspotentiale og Nernsts LigningOpgaver til ligevægtspotentiale og Nernsts ligning

Opgave 1:
Hvilke to kræfter er med til at skabe membranpotentialet?

Opgave 2:
Hvilken funktion har en ionkanal?

Opgave 3:
Hvorfor er der en spændingsforskel over membranen?

Opgave 4:
Beregn ligevægtspotentialet ved brug af Nernsts ligning for Cl- som har en koncentration på 9 mM på indersiden af membranen og 125 mM på ydersiden af membranen.

Nernsts ligning:

 

Opgave 5:
Beskriv hvordan ionerne vil bevæge sig over membranen, hvis det kun er den firkantede ion, der kan transporteres af ionkanalen.

Opgave 6:
Hvorfor siger vi, at kaliumionen er i ligevægt, selvom der er en spændingsforskel på -90 mV?